Spomenik prirode „Lijevčanski knez“

Površina

3.400 m2

Upravljač

Grad Gradiška

Mjesto

Gradiška

Zaštićeno je područje od 2019. godine.

Kategorija

Spomenik prirode – III

Specifičnosti

Stablo oraha koje se nalazi u Novoj Topoli zaštićeno je pod nazivom Spomenik prirode „Lijevčanski knez“. Izdvaja se svojim dimenzijama, obimom od 637 cm, starošću i vitalnošću te se kao takvo ubraja u red jedinstvenih stabala u Republici Srpskoj. Nakon „Žute bukve“ u Kotor Varoši orah je drugi dendrološki spomenik prirode koji je zaštićen u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode.

Trenutno stanje

Nema informativne table o zaštićenom području. Prostor oko drveta nije uređen i služi kao parkiralište.

Dozvoljeno

kontrolisanje i obilazak zaštićenog stabla, uz mišljenje Zavoda mogućnost uklanjanje osušenih dijelova grana ili cijelih grana te saniranje postojeće truleži na mjestima orezanih grana, ograđivanje stabla ako se u budućnosti javi potreba za tim vidom zaštite, izrada prilaznih staza od prirodnih materijala do ograđenog dijela, košenje travnjaka, postavljanje table o Odluci za proglašenje stabla oraha spomenikom prirode

Zabranjeno

posjeći zaštićeno stablo oraha, lomiti i sjeći grane, kidati lišće, oštećivati koru te druge radnje koje bi izmijenile ili narušile njegov današnji izgled i dovele u pitanje opstanak stabla, brati plodove, ložiti vatru u neposrednoj blizini stabla, ostavljati smeće i drugi otpad, raskopavati zemlju u blizini zaštićenog stabla, u pojasu od 50 m od stabla zabranjuje se: upotreba hemijskih sredstava (herbicidi, vještačka đubriva), promjena namjene korištenja zemljišta i gradnja objekata bez saglasnosti Ministarstva i stručnog mišljenja Zavoda, sadnja, zasijavanje i naseljavanje bilo kojih vrsta biljaka, sve ostale aktivnosti koje mogu na bilo koji način ugroziti prirodno dobro

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENKA PRIRODE LIJEVČANSKI KNEZ