Dvanaest mjera za unapređenje sigurnosti hrane

Koraci koje treba poduzeti kako bi imali higijenski ispravnu, nezagađenu hranu u Bosni i Hercegovini.

Potrošači, inspektori, prodavači, trgovci, vlasnici restorana i birokrate novinarima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) u Sarajevu su dali preporuke šta treba učiniti kako bi imali higijenski ispravnu, nezagađenu hranu u Bosni i Hercegovini. Potrebno je poduzeti sljedeće korake:

 1. Inspektori na bh. graničnim prijelazima trebaju kompjutere, softver i drugu opremu sličnu onoj kakvu imaju zemlje na ulazu u Evropsku uniju. Tako će se osigurati međusobna komunikacija i praćenje kretanja pošiljki prilikom uvoza i izvoza u zemlju i iz nje.
 2. BiH treba imati elaborat o isplativosti gradnje spalionice u kojoj bi se meso i drugi zagađeni prehrambeni proizvodi mogli uništavati na način koji je neškodljiv za životnu sredinu.
 3. Treba doraditi postojeće zakone i pravila s ciljem regulisanja prerade i korištenja mesnih proizvoda, posebno kože i unutrašnjih organa, mesa od glavuša i zglobova, te otkoštene piletine.
 4. Svi proizvodni i prodajni objekti moraju se registrovati kod nadležnih institucija da bi se osigurale redovne inspekcije od strane vlasti.
 5. Inspekcijski organi trebaju prodavačima i vlasnicima restorana pružiti kontinuirano obrazovanje u pogledu pravilnog rukovanja hranom i poštivanja higijenskih standarda.
 6. Inspektori i policija moraju zajednički raditi na zaustavljanju nelegalne prodaje.
 7. Veterinarske, tržišne i sanitarne inspekcije na svim nivoima trebaju međusobno komunicirati i koordinirati aktivnosti kako bi polučili zajednički uspjeh.
 8. Inspektori i sudovi moraju brže i oštrije kažnjavati restorane i prodavnice koje ne poštuju higijenske standarde, posebno u slučajevima kada potrošači završe u bolnici.
 9. Da bi se pratile i kontrolirale bolesti životinja, stoka u BiH mora biti prebrojana i označena.
 10. Carinski i inspekcijski službenici moraju raditi zajednički i marljivije na suzbijanju krijumčarenja stoke i hrane.
 11. Nevladine organizacije koje se bave zaštitom potrošača moraju raditi zajedno na stvaranju i implementaciji plana akcije obrazovanja i zaštite građana.
 12. Bosna i Hercegovina treba imati jedinstveno ministarstvo poljoprivrede na državnom nivou, kao što je slučaj i u većini modernih zemalja.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE PRIČE

SUISSE SECRETS

#istražioCIN