Tag: preporuke

Kako spriječiti nelegalnu trgovinu drogom u BiH

Šta je potrebno poduzeti kako bi se promijenila situacija? Evo nekoliko prijedloga.

12 koraka do reforme tržišta rada

Lista prijedloga za koje stručnjaci, zvaničnici, inspektori i radnici vjeruju da mogu dovesti do promjene.

Dvanaest mjera za unapređenje sigurnosti hrane

Koraci koje treba poduzeti kako bi imali higijenski ispravnu, nezagađenu hranu u Bosni i Hercegovini.

Recept za poboljšanje bh. fakulteta

Domaći i strani eksperti sa kojima su novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) u Sarajevu razgovarali radeći na projektu "Univerziteti pali na ispitu" dali su spisak prioriteta za poboljšanje trenutnog stanja u visokom obrazovanju u BiH.