Kandidati prikrili prihode i nekretnine

Podacima iz imovinskih kartona političara ne se može vjerovati. Oni često ne prijavljuju svoja ukupna primanja i imovinu jer sankcija za ovakve postupke nema.

Veliki broj bh. političara ove godine nije javnosti prikazao podatke o ukupnim ličnim prihodima, te nekretninama koje se nalaze u njihovom vlasništvu.

Nail Šećkanović (Foto: CIN)

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva su otkrili da su kandidati za predstojeće Opšte izbore u svojim imovinskim kartonima uglavnom prikazivali manje iznose prihoda od ostvarenih, a dio političara nije prijavio da posjeduje stanove, firme, dionice, velike zemljišne parcele i drugu imovinu.

Nakon prihvaćanja kandidature za izbornu funkciju na državnom i entitetskim nivoima vlasti političari su dužni popuniti izjavu o svom i ukupnom imovinskom stanju najužih članova porodice i predati ga Centralnoj izbornoj komisiji (CIK). Prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine (BiH) svaki kandidat je dužan prijaviti ukupan iznos i izvor prihoda iz prethodne godine, prijaviti i navesti vrijednosti kuća, stanova, zemljišta, preduzeća, poslovnih prostora i automobila koji se nalaze u njihovom vlasništvu. Dužni su prijaviti i ušteđevinu, iznos na bankovnim računima, vrijednost dionica, obveznica, kao i dugovanja.

Glasnogovornik CIK-a Maksida Pirić kaže da je ostavljeno na savjest političarima da li će prikazati sve što posjeduju. ‘Ali ako to ne urade, mi ih zbog toga ne možemo kazniti.’

Novinari CIN-a su poređenjem imovinskih kartona sa podacima o primanjima iz Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta Federacije BiH (FBiH), Ministarstva financija BiH, registara preduzeća i zemljišnoknjižnih izvadaka utvrdili koji političari nisu bili iskreni prilikom prijavljivanja svoje kandidature. Poređenje je napravljeno na uzorku od 120 političara iz vladajućih i opozicionih stranaka.

Fuad Kasumović (Foto: CIN)

Njih 35, koji imaju funkcije u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu FBiH i Vijeću ministara BiH izostavili su da prijave najmanje 400.896 KM primanja koja su ostvarili u 2009. godini. Dionice nisu prijavili kandidati Stranke demokratske akcije (SDA) u vrijednosti preko pola miliona KM, dok u neprijavljenoj imovini prednjače kandidati Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

A dionice?

Nail Šećkanović, ministar prometa i komunikacija i Fuad Kasumović, zamjenik ministra financija i trezora BiH, su pred ovogodišnje izbore propustili prijaviti stvarnu tržišnu vrijednost dionica u jednoj, odnosno dvije firme.

U imovinskom kartonu iz 2010. godine Šećkanović je izjavio da posjeduje dionice u preduzeću Ingram d.d. iz Srebrenika vrijednosti 280.000 KM.

Prema podacima Registra vrijednosnih papira FBiH on u ovom preduzeću posjeduje 28.159 dionica nominalne vrijednost od 506.870 KM. Tržišna cijena ovih dionica, prema podacima Sarajevske berze na posljednji dan trgovanja, 4. februara 2010. godine iznosila je 732.145 KM ili 452.145 KM više nego je Šećkanović prijavio.

U imovinskom kartonu iz 2010. godine Kasumović je prijavio da posjeduje dionice zeničkih preduzeća Dionis d.d. i GD Gradnja d.d. ukupne tržišne vrijednost 20.000 KM.

Ilija Vujičić (Foto: CIN)

Prema podacima Registra vrijednosnih papira FBiH on je vlasnik 36.829 dionica (2,55 posto) preduzeća Dionis i 2.514 dionica (7,9 posto) preduzeća Gradnja. Nominalna vrijednost Kasumovićevih dionica u ova dva preduzeća iznosi 421.837 KM. Preduzeće Dionis je u stečaju, no na posljednji dan trgovanja 17. septembra 2008. godine njihova tržišna vrijednost iznosila je 220.973 KM. Kasumović je u razgovoru sa novinarom CIN-a rekao da su dionice preduzeća Dionis bezvrijedne. Tržišna vrijednost dionica preduzeća Gradnje na posljednji dan trgovanja, 9. augusta 2007. godine iznosila je 25.140 KM.

Kasumović je međutim izostavio da spomene da posjeduje 11.675 dionica (3,86 posto) preduzeća Lipa d.d. iz Travnika, 31.186 dionica (6,88 posto) preduzeća HTP Kalin d.d. iz Bugojna i 9.261 dionicu (1,98 posto) preduzeća Zmajevac d.d. iz Zenice.

Ukupna nominalna vrijednost ovih dionica iznosi 673.753 KM.

Zmajevac je također u stečaju. Na dan kad je posljednji put trgovano dionicama ovog preduzeća, 20. augusta 2007. godine, njihova tržišna vrijednost je iznosila 5.094 KM.

Tržišna vrijednost druga dva preduzeća, prema podacima sa Sarajevske berze, na posljednji dan trgovanja, 11. marta 2010. godine, odnosno 12. juna 2009. godine iznosila je 52.538 KM, odnosno 13.722 KM.

Ako se izuzmu preduzeća u stečaju, Kasumović je prijavio vrijednost dionica za 71.400 KM manju nego stvarnu.

Kasumović kaže da mu je poznato da se on u registru vrijednosnih papira spominje kao dioničar navedenih firmi, ali tvrdi da sa tim nema ništa. ‘Te su firme rasprodane prije četiri, pet godina i te dionice nisu više u mom posjedu, ja sam bogat čovjek i nemam potrebe da lažem’, dodao je Kasumović.

Nikola Špirić (Foto: CIN)

U Registru vrijednosnih papira FBiH su kazali da se podaci koji se nalaze na internet stranici svakodnevno ažuriraju i predstavljaju važeće podatke.

Ministar Šećkanović je bio nedostupan za razgovor sa novinarom CIN-a.

Neprijavljena imovina

Lazar Prodanović, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH je u imovinskom kartonu izjavio da je vlasnik stana, vikendice i poslovnog prostora.

On je izostavio prijaviti da u opštini Bratunac u suvlasništvu sa bratom Vujadinom posjeduje imanje od 63.548 metara kvadratnih u koje spadaju livade, pašnjaci, šume, njive i voćnjaci, te kuća od 50 metara kvadratnih.

Njegov stranački kolega, Ilija Vujičić, poslanik u Narodnoj skupštini RS, u imovinskom kartonu je naveo da je vlasnik stana, zemljišta i firme, Flor d.o.o. koja se bavi proizvodnjom pogrebne opreme ali je izostavio prijaviti da u Čelincu posjeduje i dva poslovna objekta sa dvorištem ukupne površine 3.198 metara kvadratnih, kao i da je vlasnik građevinske firme Flo-Granit d.o.o.

Slavko Matić (Foto: CIN)

I predsjedavajući Vijeća ministara BiH i potpredsjednik SNSD-a, Nikola Špirić, nije bio potpuno iskren.

U imovinskom kartonu je naveo da je vlasnik troiposobnog stana u Banjoj Luci i dvoiposobnog stana u Novom Sadu, porodičnog imanja, te 48.060 eura, 38.600 dolara i 85.000 KM na bankovnim računima. Izostavio je prijaviti da u suvlasništvu sa suprugom Nadom posjeduje dvosoban stan u Sarajevu, te dvije garaže u Banoj Luci.

Špirić je kazao da je ovaj stan prodao, no prema podacima iz Općinskog suda u Sarajevu stan je i dalje u njegovom vlasništvu. Sud je odbacio prijedlog da se ovaj stan uknjiži na treća lica.

Vjekoslav Bevanda, kandidat Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i ministar financija FBiH u imovinskom kartonu iz 2010. godine nije naveo da je sa suprugom Ljiljanom vlasnik stana od 90 metara kvadratnih u Mostaru u ulici Stjepana Radića.

Umanjena primanja

Novinari CIN-a su utvrdili da u pojedinim slučajevima postoji velika razlika između sume prihoda koja su poslanici i delegati prijavili u svojim imovinskim kartonima i stvarno isplaćenih iznosa.

Šemsudin Mehmedović (Foto: CIN)

Najveći neprijavljeni iznos – 32.881 KM – imao je Slavko Matić, poslanik HDZ-a u Parlamentarnoj skupštini BiH. Prema podacima Parlamentarne skupštine BiH, Matić je u 2009 godini imao ukupna primanja u iznosu od 92.557 KM. U imovinskom kartonu iz 2010. godine Matić je samo prijavio platu u iznosu od 50.796 KM i naknadu u iznosu od 8.880 KM.

Njegov stranački kolega Velimir Jukić propustio je prijaviti 24.588 KM, Marinko Čavara 24.302 KM, Mato Franjičević 20.342 KM, a Katica Čerkez 15.610 KM prihoda ostvarenih u 2009. godini.

Poslanici SDA u Parlamentu FBiH i Parlamentarnoj skupštini BiH Šemsudin Mehmedović, Husein Nanić, Ibrahim Nadarević, Muhamed Ibrahimović, te Halid Genjac su takođe zaradili veće iznose nego što su to prikazali u imovinskim kartonima .

Mehmedović je prijavio primanja manja za 25.251 KM, Nanić za 23.040 KM, Nadarević za 20.752 KM, Ibrahimović za 19.181 KM, Genjac za 10.073 KM.

Pojedini poslanici iz opozicionih partija su također u kartonima izostavili dio prihoda. Kandidat za člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima i predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić, je u svom imovinskom kartonu naveo primanja manja za 14.100 KM.

Damir Mašić (Foto: CIN)

Zastupnici SDP-a u Parlamentu FBiH Damir Mašić i Aida Brčić takođe nisu prijavili dio ukupnih primanja u 2009. godini. Mašić je propustio prijaviti 19.241 KM, a Brčić 10.646 KM.

Čanovi SNSD-a Drago Kalabić, Milica Marković, Dušanka Majkić i član Stranke za BiH Beriz Belkić, svi poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH, te zamjenik ministra civilnih poslova BiH Senad Šepić su u imovinskim kartonima umanjili svoja primanja od 9.000 do 12.000 KM. Belkić je grešku u prijavi prihoda pripisao službi Parlamenta koja mu nije dostavila tačne podatke, te ih je naknadno ispravio.

CIN nije došao do podataka o tome koliko su poslanici Narodne skupštine RS primili u 2009. godini. Generalni sekretar Skupštine, Ranko Karapetrović, je na zahtjev CIN-a dao odgovor u kojem je nabrojao za šta su sve plaćeni poslanici ne navodeći koliko je kojem poslaniku isplaćeno za njegov rad. U odgovoru su naveli samo prosječnu platu poslanika.

Također, CIN se obraćao i Republičkoj upravi za Geodetske i imovinsko pravne poslove u Banjoj Luci od kojih je traženo da se dostave podaci o imovini političara. Ova Uprava nije udovoljila zahtjevu uz obrazloženje da se radi o ciljanoj selekciji političara.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE PRIČE

SUISSE SECRETS

#istražioCIN