Tag: imovinski karton

Političari kriju jahte, stanove, poslovne prostore i zemljište

Visokopozicionirani političari i dalje kriju svoju imovinu, ignorišući zakon koji ih obavezuje da prijave nadležnim institucijama sve što imaju.

Nakon CIN-ove priče funkcioneri prijavili imovinu

Gradonačelnik Sarajeva i načelnici sarajevskih općina Stari Grad i Trnovo prijavili su ove godine nekretnine za koje su novinari CIN-a otkrili da ih posjeduju oni i članovi njihovih porodica.

CIN objavio bazu podataka o imovini političara

Imovina mnogih političara u BiH godinama raste, a neki od njih uz kupovinu brojnih nekretnina stignu i uštedjeti novac. Od danas ove podatke možete pronaći u CIN-ovoj bazi „Imovina političara“.

Novi imovinski kartoni u CIN-ovoj bazi

Baza „Imovina političara“ dopunjena je novim podacima iz imovinskih kartona općinskih načelnika, gradonačelnika, vijećnika i odbornika koji su izabrani na Lokalnim izborima 2016. godine.

BiH za razliku od susjednih zemalja ne objavljuje imovinu sudija i...

Imovinski kartoni sudija i tužilaca iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije su javno dostupni na internetu.

Najviše budžetskog novca ode na plaće

U Sarajevu su predstavljeni nalazi o javnim finansijama i upravljanju ljudskim resursima u javnoj upravi, kao i istraživanje javnog mnijenja o zadovoljstvu građana reformom javne uprave.

Nove nekretnine porodice Lagumdžija

Zlatko Lagumdžija je u proteklih deset godina uvećao porodičnu imovinu za skoro 1,2 miliona KM, ali sve promjene nije prijavio...

Imovinski kartoni bh. političara dostupni na CIN-ovoj internetskoj stranici

Centralna izborna komisija je po drugi put sa svoje internetske stranice uklonila imovinske kartone bh. političara. Kartoni ostaju na stranici Centra za istraživačko novinarstvo.

Promjene u imovini državnih ministara

Od posljednje izjave o imovinskom stanju predsjedavajući i članovi Vijeća ministara BiH: Vjekoslav Bevanda, Nikola Špirić, Sredoje Nović i Mirko Okolić su stekli nova imanja i vikendice u Donjoj Blatnici, Drvaru, na Palama i u Doboju, dok je Zlatko Lagumdžija prijavio "nepoznati suvlasnički dio" na porodičnoj kući i zemljištu u Trebinju.

CIN objavio imovinske kartone političara

Javnost ima pravo da zna šta i koliko imaju političari i članova njihovih porodica.

Kandidati prikrili prihode i nekretnine

Podacima iz imovinskih kartona političara ne se može vjerovati. Oni često ne prijavljuju svoja ukupna primanja i imovinu jer sankcija za ovakve postupke nema.

Premijer Dodik izdržava sina milionera

Prema podacima iz danas objavljenih imovinskih kartona, prihodi kandidata na predstojećim izborima su veći, a imovina brojnija nego u ranijim godinama. Neki od zvaničnika primjer su da bavljenje politikom za kratko vrijeme može dovesti do bogatstva.