Najavljena kontrola finansiranja boračkih udruženja u KS-u

Vahid Karavelić, ministar za boračka pitanja u Kantonu Sarajevo, najavljuje pojačanu kontrolu utroška novca koji se iz budžeta daje boračkim udruženjima.

U izjavi za Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva (CIN) ministar kaže da je prošle godine utrošeno oko milion maraka za 12 udruženja te da se taj novac može bolje iskoristiti.

Također, on kaže da su izvještaji o utrošku dodijeljenih sredstava boračkim udruženjima površni i bez potrebnih detalja, pri čemu neka od udruženja izvještaje i ne dostavljaju ili ih dostave sa kašnjenjem. Tvrdi da neka udruženja nisu opravdala dodijeljeni novac, ali nema precizne podatke o tome koja udruženja nisu podnijela izvještaje te koja količina novca je u pitanju. Ukoliko se nastavi ovakva praksa, ministar najavljuje i mogućnost podnošenja krivične prijave.

Prije usvajanja budžeta za narednu godinu ministar najavljuje sastanak sa boračkim udruženjima na kojem bi trebali biti predstavnici nadležnog ministarstva i općina, kako bi se unaprijedila ova oblast i, moguće, mijenjao način dosadašnjeg finansiranja boračkih udruženja. „Puno više reda treba da ne bi boračka populacija izgubila obraz u javnosti“, kaže ministar.

CIN je početkom ove godine objavio priču u kojoj je ukazao na podatak da kantonalne i općinske vlasti u Sarajevu u prosjeku troše 2,5 miliona KM godišnje za finansiranje rada boračkih organizacija. U kantonalnom registru nevladinih organizacija upisano je najmanje 150 boračkih organizacija, no znatan dio njih nema redovne prihode iz budžeta.

Ured za reviziju institucija FBiH je u Izvještaju o utrošku sredstava u KS-u za 2009. godinu naveo da Ministarstvo za boračka pitanja ne kontroliše dovoljno kako se troši novac namijenjen boračkim organizacijama. Revizori su naveli da boračke organizacije često ne dostavljaju podatke o svojim troškovima ili dostavljaju samo obračune iz kojih se ne može utvrditi na što je novac potrošen.

Prema podacima koje je prikupio CIN, Ministarstvo za boračka pitanja KS-a u prosjeku godišnje finansira 30, a sarajevske općine 70 organizacija. Neke od njih dobijaju novac i iz budžeta kantona i općina.

Novac se troši na plaće i naknade zaposlenih, organiziranje manifestacija, pomaganje porodicama siromašnih boraca, njihovo liječenje, kupovinu ogrjeva i zimnica, ljetovanja boračkih familija, stipendije za djecu boraca.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN