Nastavak podrške istraživačkom novinarstvu u BiH

Ambasada Švedske će u naredne četiri godine nastaviti da pruža finansijsku podršku Centru za istraživačko novinarstvo (CIN).

Ambasada Švedske će u naredne četiri godine nastaviti da pruža finansijsku podršku Centru za istraživačko novinarstvo (CIN). Ova organizacija primit će oko 370.000 eura kao pomoć u realizaciji svog strateškog plana 2015 – 2019, sa glavnim ciljem da ojača istraživačko novinarstvo i izvještavanje o slučajevima korupcije.

“Istraživačko novinarstvo bitno je za demokratizaciju Bosne i Hercegovine (BiH), jer drži vlade i pojedince odgovornim prema javnosti za nezakonite radnje, koje bi oni radije držali skrivenim”, navodi Leila Bičakčić, izvršna direktorica CIN-a

Švedski grant će omogućiti CIN-u da razvije svoje istraživačko novinarstvo, te da dodatno ojača administrativne i novinarske strukture organizacije. To će biti učinjeno kroz stalnu obuku osoblja, uvođenje novih pomagala i moderne multimedijalne tehnike. CIN će također nastaviti da podržava stvaranje boljeg standarda novinarstva u BiH kroz organizaciju posebnih kurseva.

„Djelotvorna borba protiv korupcije ostaje jedan od ključnih zahtjeva na putu BiH ka integraciji u Europsku uniju. Profesionalno i temeljito istraživačko novinarstvo neophodno je za transparentno i odgovorno donošenje odluka“, kaže Marie Bergström, savjetnica u Ambasadi Švedske.

Švedska je veliki pristalica integracije BiH u Europsku uniju bazirane, između ostalog, na principima nediskriminacije, transparentnosti i odgovornosti. Podrška CIN-u u skladu je sa Strategijom Švedske za Zapadni Balkan 2014 – 2020 koja predviđa podršku transparentnim i demokratskim institucijama.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

RELATED STORIES

SUISSE SECRETS

#investigatedbyCIN