Parlamentarci primali paušale i u vrijeme godišnjih odmora

Ured za reviziju poslovanja institucija Bosne i Hercegovine (BiH) utvrdio je da je Parlamentarna skupština BiH prošle godine na ime paušala delegatima i poslanicima oba doma isplatila 492.051 KM. Pri tome su paušali isplaćivani i za vrijeme godišnjih odmora te u periodu kada nije bilo nikakvih aktivnosti domova.

Iako revizori godinama ukazuju na ovaj propust, u izvještaju o finansijskoj reviziji ove državne institucije za 2011. godinu je navedeno da pojam i namjena paušala još uvijek nisu definisani na jasan i precizan način.

Mjesečni paušal se smatra naknadom za obavljanje poslaničke i delegatske dužnosti, bez obzira na radnopravni status poslanika ili delegata. Međutim, nije precizirano šta se podrazumijeva pod obavljanjem poslaničke i delegatske dužnosti. Internim aktima nije riješeno ni pitanje da li se paušal ostvaruje i u slučajevima kada nisu konstituisani domovi ili kada se ne odvijaju nikakve aktivnosti domova i komisija.

Pravo na ovu naknadu nije definisano Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH već Odlukom o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini. Bez obzira na radnopravni status, poslanicima i delegatima za obavljanje poslaničke i delegatske dužnosti pripada mjesečni paušal koji se obračunava u visini 1,5 osnovice plaće koja je utvrđena Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Po tom osnovu on iznosi 747 KM.

Parlamentarna skupštine BiH ima 42 poslanika, od kojih su 34 u profesionalnom radnom odnosu. Dom naroda ima 15 delegata, među kojima samo jedan nije profesionalac.

Revizori su dali mišljenje da nisu opravdane isplate paušala u periodu godišnjih odmora ili kada nema aktivnosti domova. Zbog toga, za poslovanje Parlamentarne skupštine BiH u 2011. godini revizori su dali „mišljenje sa rezervom“.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

RELATED STORIES

SUISSE SECRETS

#investigatedbyCIN