Parlamentarci primali paušale i u vrijeme godišnjih odmora

Ured za reviziju poslovanja institucija Bosne i Hercegovine (BiH) utvrdio je da je Parlamentarna skupština BiH prošle godine na ime paušala delegatima i poslanicima oba doma isplatila 492.051 KM. Pri tome su paušali isplaćivani i za vrijeme godišnjih odmora te u periodu kada nije bilo nikakvih aktivnosti domova.

Iako revizori godinama ukazuju na ovaj propust, u izvještaju o finansijskoj reviziji ove državne institucije za 2011. godinu je navedeno da pojam i namjena paušala još uvijek nisu definisani na jasan i precizan način.

Mjesečni paušal se smatra naknadom za obavljanje poslaničke i delegatske dužnosti, bez obzira na radnopravni status poslanika ili delegata. Međutim, nije precizirano šta se podrazumijeva pod obavljanjem poslaničke i delegatske dužnosti. Internim aktima nije riješeno ni pitanje da li se paušal ostvaruje i u slučajevima kada nisu konstituisani domovi ili kada se ne odvijaju nikakve aktivnosti domova i komisija.

Pravo na ovu naknadu nije definisano Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH već Odlukom o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini. Bez obzira na radnopravni status, poslanicima i delegatima za obavljanje poslaničke i delegatske dužnosti pripada mjesečni paušal koji se obračunava u visini 1,5 osnovice plaće koja je utvrđena Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Po tom osnovu on iznosi 747 KM.

Parlamentarna skupštine BiH ima 42 poslanika, od kojih su 34 u profesionalnom radnom odnosu. Dom naroda ima 15 delegata, među kojima samo jedan nije profesionalac.

Revizori su dali mišljenje da nisu opravdane isplate paušala u periodu godišnjih odmora ili kada nema aktivnosti domova. Zbog toga, za poslovanje Parlamentarne skupštine BiH u 2011. godini revizori su dali „mišljenje sa rezervom“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE OBJAVE

RVI_protesti
„Državna tajna“ o vojnim invalidima

U registru boraca Federacije Bosne i Hercegovine skrivaju se ratni vojni invalidi koji primaju naknade na osnovu sumnjivih dijagnoza. Uprkos reviziji nisu otkriveni jer ih ljekarske komisije nisu slale na nove preglede kako bi utvrdile njihovo stvarno zdravstveno stanje.

Političari profitiraju na krivoj Drini

Zbog neutvrđene granice između Bosne i Hercegovine i Srbije, njihove institucije ne kontrolišu 3.600 hektara zemlje uz Drinu. To bezvlašće odgovara lokalnim političarima koji ilegalno vade šljunak na ovom području.

Parlamentarci imuni na virus štednje

Članovi državnog i federalnog parlamenta su imali priliku smanjiti svoja primanja i uštedjeti novac u borbi protiv koronavirusa, ali su taj prijedlog prihvatili samo federalni poslanici. U Narodnoj skupštini Republike Srpske nije ni bilo takvih inicijativa.

SUISSE SECRETS

#istrazioCIN