„Državna tajna“ o vojnim invalidima

RVI_protesti

U registru boraca Federacije Bosne i Hercegovine skrivaju se ratni vojni invalidi koji primaju naknade na osnovu sumnjivih dijagnoza. Uprkos reviziji nisu otkriveni jer ih ljekarske komisije nisu slale na nove preglede kako bi utvrdile njihovo stvarno zdravstveno stanje.

Gubici veći od pola miliona maraka zbog nerealiziranih kapitalnih projekata

Ulaganje u kapitalne projekte u Bosni i Hercegovini (BiH) nije efikasno, realizacija kasni i to stvara ekonomsku štetu koja iznosi više od pola miliona maraka. Ovo su podaci do kojih je došao Ured za reviziju institucija BiH, analizirajući kako se realiziraju kapitalni projekti u sedam državnih institucija. Riječ je o osam projekata koji se provode […]

Vozni park institucija BiH vrijedan oko 25 miliona KM

Vozni park institucija Bosne i Hercegovine (BiH) čini 3.549 vozila, knjigovodstvene vrijednosti oko 25 miliona KM. Na nabavku novih vozila, registraciju i osiguranje, gorivo, održavanje, pranje i parkiranje vozila u prošloj godini je potrošeno oko 18,5 miliona KM. Do ovih podataka je došao Ured za reviziju institucija BiH, radeći na reviziji učinka upotrebe voznog parka […]

Reprezentacija trošena na ishranu zaposlenika

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) je pronašao da je novac za reprezentaciju, odobren predsjedniku FBiH Živku Budimiru, potpredsjednicima FBiH Mirsadu Kebi i Svetozaru Pudariću, u prošloj godini trošen i na svakodnevnu konzumaciju hrane i pića djelatnika u tim uredima. U revizorskom izvještaju o poslovanju ova tri ureda je navedeno da […]

Nezakonite nabavke u mostarskim „Cestama“

Ispravka netačnih navoda o poslovanju JP Autoceste FBiH Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je objavio vijest „Nezakonite nabavke u Autocestama FBiH“ 03.08.2012. godine u kojoj smo iznijeli netačne podatke o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u 2011. godini. Podaci koje je CIN objavio odnosili su se na poslovanje Javnog preduzeća Ceste […]

Naknada za odvojeni život i u vrijeme godišnjeg odmora

Uposlenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) koji imaju pravo na naknadu za odvojeni život ostvaruju to pravo i tokom godišnjih odmora. Prema podacima Ureda za reviziju institucija u BiH, ova institucija je po tom osnovu prošle godine potrošila 340.165 KM. Mjesečna naknada za službenike je u visini od 400 KM, dok […]

Fondacija odraz troši novac na kulturne manifestacije

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) upozorava da Fondacija „Odraz“ troši milione maraka, bez dokaza o namjeri davanja novaca korisnicima njihovih programa. Fondaciju je 2001. godine osnovala Vlada FBiH radi provedbe projekata ekonomskog razvoja i obnove ovog entiteta. Na čelu se nalazi Upravni odbor, sastavljen od sedam ministara, uključujući i predsjedavajućeg […]