Fondacija odraz troši novac na kulturne manifestacije

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) upozorava da Fondacija „Odraz“ troši milione maraka, bez dokaza o namjeri davanja novaca korisnicima njihovih programa. Fondaciju je 2001. godine osnovala Vlada FBiH radi provedbe projekata ekonomskog razvoja i obnove ovog entiteta. Na čelu se nalazi Upravni odbor, sastavljen od sedam ministara, uključujući i predsjedavajućeg Antu Krajina, ministra finansija FBiH.

U reviziji finansijskog izvještaja Ministarstva finansija za prošlu godinu je navedeno da je u 2009. i 2010. godini ovoj fondaciji doznačeno oko 10,6 miliona maraka za koje revizori nisu pronašli dokaz za koje namjene su sredstva doznačena krajnjim korisnicima. Prema Odluci Vlade Federacije iz decembra 2011. godine, „Odrazu“ su prebačena dva miliona maraka za razvoj lokalnih zajednica i projekata koje utvrdi Upravni odbor, odnosno federalni ministri.

Fejsal Kirlić, izvršni direktor projekta za razvoj lokalnih zajednica, jednog od projekata koje vodi „Odraz“, u izjavi za Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) kaže da se doznačeni novac na nivou Federacije troši za pomoć pri razvoju nerazvijenih općina, a da su najčešći projekti izgradnje lokalne infrastrukture: „Negdje su u pitanju sanacije puteva, negdje vodovoda, napravi se i fiskulturna ili školska dvorana“, kaže Kirlić. Dodaje da su to mali projekti, ali korisni za općine.

Prema izvještaju o radu Fondacije za 2010. godinu, evidentno je da su novac dobile i kulturne manifestacije, ekološki projekti i sportska udruženja. Za projekt razvoja lokalnih zajednica u spomenutoj godini je potrošeno oko četiri miliona maraka. Na listi korisnika programa su, uz ostale: oprema za košarkaški klub iz Drvara, ekološki projekt „Čovjek je čovjeku životna sredina“, ljetna škola u Muzeju Sarajeva, etnoradionica u Drvaru, te podrška KUD-u Kolo Dubravsko iz Čapljine i kulturnim manifestacijama Dječiji Festival u Mostaru, Prvi Glas Mostara, pa i sanacija poslovnog prostora u Goraždu.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

RELATED STORIES

SUISSE SECRETS

#investigatedbyCIN