Search
Close this search box.

Više disciplinski kažnjenih sudija i tužilaca nego ranije

VSTV je prošle godine izrekao disciplinske mjere za 33 sudija i tužilaca, a najčešća mjera je bila smanjenje plaće. U 15 postupaka tužbe su odbijene ili je postupak obustavljen, navodi se u izvještaju Ureda disciplinskog tužioca za 2022. godinu.

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (UDTVSTV) Bosne i Hercegovine je prošle godine pokrenuo 39 disciplinskih postupaka protiv 41 sudije i tužioca. Kažnjeno je 23 sudija i 10 tužilaca, a za šestero je disciplinska tužba odbijena jer su komisije zaključile da prekršaja nije bilo.

Predstavljajući rad UDT-a u 2022. godini, glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić-Nadarević je na sjednici VSTV-a rekla da su sudije i tužioci najčešće kažnjavani smanjenjem plaće, dok su u dva slučaja glavni tužioci bili premješteni na pozicije tužioca. Ostali su dobili javnu i pismenu opomenu koja se javno ne objavljuje.

Kurspahić-Nadarević je objasnila da je u prošloj godini obustavljeno devet disciplinskih postupaka zbog: smrti, isteka mandata, podnošenja ostavki ili odlaska u penziju sudija i tužilaca te da je alarmantan broj onih protiv kojih je već vođen disciplinski postupak.

„U ovoj godini imali smo 20 takvih slučajeva“, rekla je Kurspahić-Nadarević.

Prošle godine je UDT imao ukupno 1309 pritužbi na rad sudija i tužilaca, a riješio je 859. Ostale su prenesene u 2023. godinu.

„Najveći broj pritužbi odnosio se na dužinu trajanja postupka pred sudom i tužilaštvom i nezadovoljstvo sudskim i tužilačkim odlukama“, rekla je Kurspahić-Nadarević.

UDT je prošle godine registrovao 840 pritužbi, što je manje u odnosu na 2021. godinu kada je bilo 925 pritužbi. Istovremeno, u 2022. godini je bilo više sudija i tužilaca kojima je utvrđena odgovornost i koji su kažnjeni nego godinu dana ranije. Kažnjeno ih je 33 dok je u prethodnoj 2021. kažnjeno 25.

Glavna disciplinska tužiteljica Kurspahić-Nadarević je dodala da je „čak 76 posto disciplinskih postupka pokrenuto protiv sudija i tužilaca dobi između 50 i 70 godina“.

„Analizirat ćemo i tu situaciju i vidjeti da li ići sa nekim prijedlogom“, rekao je predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija, napominjući da mandati traju do 70. godine i da bi se moglo razgovarati o eventualnom smanjenju dužine mandata.

VSTV Bosne i Hercegovine preko svoje web stranice informiše javnost o disciplinskim postupcima, ali bez podataka o imenima kažnjenih nosilaca pravosudnih funkcija.

Kako bi javnosti ponudio punu informaciju o disciplinskim kaznama, Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je kreirao bazu podataka sa 260 disciplinskih odluka donesenih od 2010. do kraja 2022. godine. Baza sadrži: imena sudija, tužilaca i stručnih saradnika, nazive institucija u kojima su radili u tom trenutku, opis prekršaja i konačnu odluku.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.