Saslušanje zvaničnika IRB RS

Javno saslušanje o slučaju Investicijsko-razvojne Banke RS u Skupštini RS-a

Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske (RS) će 8. oktobra javno saslušati članove Uprave Investiciono-razvojne banke (IRB) i revizore Glavne službe za reviziju javnog sektora RS-a koji su negativno ocjenili poslovanje IRB-a za 2008. godinu, saopšteno je iz pravne službe Skupštine.

Među brojnim nepravilnostima revizori su istakli nedostatak interne kontrole na nivou IRB-a i njenih šest fondova zbog čega finansijski izvještaj IRB-a za 2008. godinu na daje istinit i objektivan prikaz imovine, obaveza i rezultata poslovanja.

Sektor IRB-a koji je dijelio kredite nije niti u jednom slučaju od Centra za upravljanje rizikom zatražio ocjenu o isplativosti projekta, podobnosti krajnjeg korisnika kredita ili banke posredstvom koje su krediti plasirani iako to propisuju već usvojene procedure, naveli su revizori. Uprava IRB-a također nije analizirala ni usvojila Strategju koju je izradio njen Centar za upravljanje rizikom.

Zaključci doneseni nakon saslušanja pred skupštinskim Odborom za reviziju biće prosljeđeni Skupštini na razmatranje.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE OBJAVE

RVI_protesti
„Državna tajna“ o vojnim invalidima

U registru boraca Federacije Bosne i Hercegovine skrivaju se ratni vojni invalidi koji primaju naknade na osnovu sumnjivih dijagnoza. Uprkos reviziji nisu otkriveni jer ih ljekarske komisije nisu slale na nove preglede kako bi utvrdile njihovo stvarno zdravstveno stanje.

SUISSE SECRETS

#istrazioCIN