Sprazumno priznanje krivice za mito

Optužena Nada Govedarica (51) iz Bijeljine sporazumno je priznala krivicu za krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi, saopćeno je danas iz Tužilaštva BiH. Govedarica je sa tužiocem Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH zaključila sporazum o priznanju krivice. Time je priznala izvršenje kaznenog djela koje joj se stavlja na teret, u sklopu akcije razbijanja automafije, kodnog naziva „Kamen“.

U skladu sa sporazumom, tužilac i odbrana su saglasni da na osnovu sporazuma Sud BiH izrekne optuženoj Nadi Govedarici kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine, koja neće biti izvršena ako optužena u roku od dvije godine ne učini novo krivično djelo, te mjeru sigurnosti – oduzimanje predmeta upotrijebljenih ili namijenjenih za izvršenje krivičnog djela i onih koji su nastali izvršenjem krivičnog djela.

U saopćenju je navedeno da se potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice optužena obavezala da će u ovom predmetu svjedočiti o svim činjenicama koje su joj poznate, odnosno da će se odazvati pozivu suda za svjedočenje.

Ovim sporazumom optužena potvrđuje da je upoznata sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. Ona istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji joj, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optužena se odriče prava na suđenje te prava žalbe na presudu koju joj na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH. Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.

Akcija „Kamen“ je sprovedena prošle godine kako bi se razbila organizirana kriminalna grupa koja se sumnjači za krađu i daljnju prodaju automobila te krivotvorenje dokumentacije. U akciji je uhapšeno oko 30 osoba.

Objavljeno: 21.8.2012. godine

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

RELATED STORIES

SUISSE SECRETS

#investigatedbyCIN