Revizija: Zračna luka Mostar

U izvještaju Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) se navodi da je jedan član Nadzornog odbora Međunarodne zračne luke Aerodrom Mostar redovno primao naknadu tokom 2011. godine, iako nije poduzimao nikakve aktivnosti.