Tag: free shop

Legalni šverc

Ilegalne cigarete iz crnogorskih free shop-ova dugo su bile problem za BiH. Shop-ovi su zatvoreni, ali je šverc i dalje prisutan, premda u manjem obimu. Međutim, šverc cigaretama bi mogao opet procvasti ako crnogorska vlada otvori bescarinske zone.

Švercovane cigarete preplavile Balkan

BiH nije jedina zemlja koja ima problem sa švercom cigaretama. Naprotiv, problem je prisutan u gotovo svim zemljama svijeta.