Hljeb naš nasušni

Pekare, a ne inspektori, kontrolišu većinu svojih proizvoda, kako bi osigurali da su zdravstveno i higijenski ispravni.