Javno poduzeće „Vodovod“ d.o.o. Mostar platilo kredit koji je podigao F.K. „Velež“

Vijećnici Gradskog vijeća Mostara bi na jednoj od narednih sjednica trebali razmatrati i Izvještaj o nadzoru nad poslovanjem Javnog poduzeća Vodovod koje je u februaru 2011. godine sačinila Služba unutarnjeg nadzora Grada Mostara. U Izvještaju se, uz ostalo, predlaže da se dug koji Fudbalski klub Velež ima prema Vodovodu iskaže kao sumnjiv i sporan, a […]