Search
Close this search box.

Javno poduzeće „Vodovod“ d.o.o. Mostar platilo kredit koji je podigao F.K. „Velež“

Vijećnici Gradskog vijeća Mostara bi na jednoj od narednih sjednica trebali razmatrati i Izvještaj o nadzoru nad poslovanjem Javnog poduzeća Vodovod koje je u februaru 2011. godine sačinila Služba unutarnjeg nadzora Grada Mostara. U Izvještaju se, uz ostalo, predlaže da se dug koji Fudbalski klub Velež ima prema Vodovodu iskaže kao sumnjiv i sporan, a da se u slučaju nemogućnosti naplate taj dug otpiše.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) doznaje da je riječ o dugu od 22.383 KM, koji je nastao tako što Velež nije plaćao kredit koji je ranije podigao. Umjesto njega, kredit je platio Vodovod koji je bio žirant. Odluku o tome da javno poduzeće bude žirant na kredit fudbalskom klubu donio je Mirsad Huseinagić, koji je uz funkciju direktora Vodovoda u isto vrijeme obnašao i funkciju potpredsjednika Predsjednistva Veleža. Prema podacima iz Registra Veleža, on je potpredsjednik Predsjedništva Kluba je bio od 1999. do 2006. godine, a direktorsku funkciju je preuzeo u februaru 2001. godine.

Prema dokumentaciji s kojom raspolaže CIN, Velež je u septembru 2001. godine podigao kod Universal banke d.d. Sarajevo kratkoročni kredit u visini od 30.000 KM, sa rokom otplate 60 dana i kamatnom stopom od 22% godišnje. Kao osiguranje za kredit Klub je dao vlastite solo mjenice, vlastite naloge za plaćanje sa transakcijskog računa, mjenice JP Vodovod i JP Tržnice Mostar. U ugovoru o kreditu je navedeno da se plaćanje mora vršiti tri dana po obračunu, a poslije toga se zaračunava zatezna kamata. Za nenaplaćene obaveze po kreditu i obračunatim kamatama Banka će obračunati i zateznu kamatu koja je za 30% uvećana u odnosu na dogovorenu. Velež nije vraćao kredit i na kraju 2003. godine je Banci dugovao 42.723 KM po osnovu glavnice i kamate.

Tim povodom, u januaru 2004. godine je u Banci održan sastanak na kojem su prisustvovali Kemal Šestić i Zijo Demirović, predstavnici F.K. Velež, Alma Okić ispred Universal banke d.d. Sarajevo i Muhamed Marić ispred jablaničke firme Granit. Dogovoreno je da će Granit do kraja tog mjeseca, po osnovu ugovora o sponzorstvu sa Veležom, platiti Banci 30.000 KM. Granit je do kraja februara te godine trebao uplatiti i 6.500 KM u svrhu izmirenja neplaćenih kamata. Za isplatu ostalih dugovanja predviđeno je da se naknadno napravi sporazum na koji način će to Granit platiti, ali to nije ispoštovano. U međuvremenu, Univerzal banka je pripojena UniCredit banci, pa je ta banka u septembru 2007. godine preostali Veležov dug od 22.383 KM skinula sa računa njihovog žiranta-Vodovoda.

Od tada direktor Mirsad Huseinagić pokušava naplatiti taj dug od Veleža, na način da im šalje dopis sa napomenom da Velež duguje poduzeću te pare. U razgovoru sa novinarima CIN-a Huseinagić podsjeća na Statut Vodovoda koji mu daje ovlasti da bez saglasnosti Upravnog odbora zaključuje ugovore čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 50.000 KM. On vjeruje da će taj novac Velež vratiti. Na upit ko će Veležu dati te pare, on odgovara: “Donatori. I ovo su troškovi Veleža“. Iako priznaje da mu to i nije dobar poslovni potez, kaže: „Mislim da nije to sve važno. Sport, i sami znate da se teško finansira, ali mislim da ta priča neće biti baš umjesna – je li Vodovod dao ili nije dao kredit“.

Prema podacima iz Sportskog saveza Grada Mostara, F.K. Velež je najplaćeniji sportski klub u Mostaru. U periodu od 2007. do kraja 2011. godine je preko Saveza dobio 496.211 KM za svoje djelovanje. Savez je krovna sportska organizacija koja se najvećim dijelom finansira iz gradskog budžeta, a dobiveni novac dalje raspoređuje prema sportskih kolektivima kojih u ovom gradu ima oko 70.

 

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.