Imena kandidata za državnu službu uklonjena sa web stranice ADS-a

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (ADS BiH) je danas sa svoje web stranice uklonila podatke o kandidatima koji su se javljali na natječaj za posao u državnoj službi te podatke o državnim službenicima koji su polaznici obuke i stručnog usavršavanja koje provodi ova institucija. Odluka o tome je donesena na traženje Agencije za […]

CIN dobio tužbu za slobodan pristup informacijama

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva dobio je tužbu protiv Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, jer je odbila dostaviti podatke o osobama koje je angažovala na određeno vrijeme i po ugovorima o djelu.