Negativna ocjena Ministarstva rada i socijalne politike FBiH

Ured za reviziju poslovanja institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) je upozorio da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike prošle godine dodijelilo oko 4,5 miliona maraka pojedincima i institucijama, bez utvrđene svrhe ulaganja, poštivanja kriterija dodjele novca ili pravdanja njegovog utroška. Zbog netransparentnog trošenja novca ova institucija je dobila negativno mišljenje.

Za revizore je sporna suma od 1,7 miliona maraka predviđenih za kapitalne transfere „Rekonstrukcije ustanova za zbrinjavanje na nivou FBiH“. Za izradu studije za prenamjenu prostora zgrade Zavoda za vaspitanje ženske djece i omladine „Ljubuški“ je dodijeljeno oko 600.000 KM, iako nisu postojali zvanični akti kojim se utvrđuje djelatnost navedene ustanove.

Ministar Vjekoslav Čember je dodatnih 1,1 milion maraka iz ove namjene dodijelio pojedinačnim odlukama, bez utvrđenih kriterija za dodjelu sredstava ili javnog objavljivanja. Po 300.000 KM dobili su: Zavod za zaštitu djece i omladine Pazarić, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Fojnica (Drin), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići i 200.000 KM je dobio Zavod za odgoj muške djece i omladine Sarajevo.

Revizorima nije prezentirana dokumentacija na osnovu koje su izabrani korisnici sredstava i utvrđen dodijeljeni iznos. Sredstva su trebala biti utrošena, uz ostalo, za sufinansiranje proširenja kapaciteta, nabavku neophodne opreme i poboljšanje uvjeta boravka štićenika. Međutim, prema dokumentaciji, za kapitalne izdatke je utrošeno svega oko 400.000 KM, dok za ostali iznos nije bilo dokaza da li se radilo o kapitalnim ulaganjima.

Kako nije bilo izvještaja o namjenskom utrošku sredstava, revizorima su bili sporni i tekući transferi: 660.000 KM koje je dobio Institut za medicinsko vještačenje, 600.000 KM koje je dobio Savez logoraša BiH, 900.000 KM koje je dobio Fond za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom te 750.000 KM koje je dobio Savez za organizaciju civilnih invalida.

Kada su u pitanju transferi za organizacije civilnih invalida, revizori su pronašli da je izbor korisnika izvršen bez utvrđenih kriterija, odnosno sve organizacije civilnih invalida nisu imale mogućnost da apliciraju na ta sredstva. Novac su dobile i organizacije koje se ne mogu smatrati organizacijama civilnih invalida. Sa krajnjim korisnicima nisu zaključivani ugovori, a dio istih nije dostavio izvještaje sa dokumentacijom koja dokazuje namjenski utrošak sredstava.

Objavljeno: 14.8.2012. godine

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

RELATED STORIES

SUISSE SECRETS

#investigatedbyCIN