Sve o energopotencijalu BiH na jednom mjestu

Na web stranici CIN-a objavljeni su kompletni podaci o vlasništvu, kapacitetima i lokacijama postojećih i planiranih termoelektrana i vjetroelektrana, te podaci o hidroelektranama, solarnim elektranama i rudnicima u zemlji.

Bosna i Hercegovina (BiH) je bogata prirodnim resursima koji joj omogućavaju proizvodnju električne energije veću od domaćih potreba. Uz Bugarsku i Rumuniju, BiH spada u balkanske zemlje koje svake godine proizvode višak električne energije.

Vlasnici energetskog potencijala u BiH su entiteti – Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republika Srpska (RS), koji su većinski vlasnici elektroprivrednih preduzeća, a time i većine rudnika, hidroelektrana i termoelektrana.

U manjem obimu vlasništvo nad energetskim potencijalom imaju i privatnici koji su od nadležnih institucija dobili koncesije za eksploataciju rudnika, izgradnju i korištenje hidro i termoelektrana ili su dobili mogućnost izgradnje vjetroelektrana ili solarnih elektrana.

Privatne termoelektrane još nisu izgrađene, kao i dugo najavljivani veliki vjetroparkovi, ali jesu male hidroelektrane i solarne elektrane koje su priključene na sistem elektroprivrednih preduzeća kojima prodaju struju..

Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva (CIN) objedinio je podatke o energetskom potencijalu BiH i predstavio ga na web stranici na kojoj se nalaze mape, izvještaji i istraživačke priče. Mape sadrže podatke o vlasništvu, kapacitetima i lokacijama postojećih i planiranih termoelektrana, vjetroelektrana, te hidroelektranama, solarnim elektranama i rudnicima u zemlji.

Na stranici je objavljena i sveobuhvatna publikacija o energetskom potencijalu, kao i prateće istraživačke priče zajedno sa fotografijama.

Za pripremu izvještaja o elektroenergetskom potencijalu novinari CIN-a su pročitali zakone, pravilnike i ostale dokumente koji su u vezi sa regulisanjem oblasti električne energije. Pročitali su izvještaje nadležnih institucija: Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS-a, DERK-a, FERK-a, RERS-a, NOSBiH-a, elektroprivrednih preduzeća te Komisija za koncesije RS-a i FBiH.

Analizirajući pojedine slučajeve koji su obrađeni u ovoj publikaciji, novinari su pregledali i: finansijske izvještaje firmi, izvode iz sudskih registara preduzeća, revizorske izvještaje, pojedine koncesione ugovore te obavili razgovore sa brojnim stručnjacima iz ove oblasti ili odgovornim osobama.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN