Tag: budžetske rezerve

Budžetska rezerva za borbu protiv coronavirusa

Pojedine vlade u BiH su već iskoristile novac predviđen za finansiranje hitnih i neplaniranih troškova u borbi protiv coronavirusa. Prošle godine su ga dijelile: udruženjima, sportskim klubovima, plaćale obilježavanje manifestacija i nastupe pjevača.

CIN organizovao okrugli sto o potrošnji budžetskih rezervi

Učesnicima okruglog stola je predstavljena baza podataka o potrošnji budžetskih rezervi u proteklih pet i po godina. Zaključeno je da novac nije isplaćivan transparentno i da su pravila podjele i mehanizmi kontrole trošenja novca neefikasni. Predstavnici vlasti, političkih stranaka, organizacija civilnog društva i revizori su razgovarali o načinima unapređenja ove oblasti.

Vlastodršci bez kontrole troše milione maraka

Vlade, premijeri, ministri i predsjednici su za pet i po godina podijelili skoro 184 miliona iz budžetskih rezervi. Novcem građana plaćali su stranačke događaje i podržavali udruženja kojima rukovode njihove stranačke kolege.

Budžetska rezerva za redovne izdatke

Revizori su utvrdili da su institucije BiH netransparentno i nenamjenski trošili budžetske rezerve tokom 2012. i 2013. godine.

Federalne rezerve: Preusmjeren novac za nabavku hrane i goriva

Vlada FBiH je prošle godine potrošila deseti dio planiranih sredstava za nabavku robe robnih rezervi za pomoć narodu nakon prirodnih nepogoda ili drugih kriza u zemlji.

Novac za hitne potrebe trošen nenamjenski

Prošle godine je federalna vlada izdvojila šest miliona KM za hitne potrebe, ali je namjenski potrošeno samo deset posto tog novca.

Budžetske rezerve za liječenje i školovanje političara

Skoro 90.000 KM iz rezervi budžeta dobili su funkcioneri ili njihova djeca za liječenje i školovanje, što su im omogućile stranačke kolege.

Špirić majstoru dao novac iz državnog budžeta

Nešto više od pola miliona maraka namijenjenih za hitne i neplanirane situacije rukovodstvo Savjeta ministara BiH je od početka 2010. godine do danas podijelilo pojedincima, među kojima su stranačke kolege, rođaci i komšije.

Sirotinji kazan, vijećnicima socijalna pomoć

Federalni dopremijer Jerko Ivanković Lijanović je budžetski novac predviđen za hitne i neplanirane troškove dijelio članovima Narodne stranke Radom za boljitak.