Tag: deponija

Kralj otrova curi iz mostarske deponije

Otpadne vode sa mostarske deponije sadrže visoku koncentraciju arsena koji bi dugoročno mogao zagaditi okoliš i izazvati teška oboljenja među lokalnim stanovništvom.

Uslovne dozvole za deponiju „Smiljevići“

Izmjene Federalne uredbe o vodama omogućile su sarajevskoj deponiji „Smiljevići“ da dobije vodne i okolišne dozvole, iako i dalje ne ispunjava uslove.

Spalionice su od ključne važnosti za sigurno uništavanje hrane

Nema jednostavnog i sigurnog način odlaganja hrane za koju su inspektori utvrdili da je zagađena ili pokvarena.