Search
Close this search box.

„Javni interes“ u službi političara

NASLOVNA_Brčko_eksproprijacija

U Brčko distriktu se pod krinkom javnog interesa i zbog nedorečenih pravila o eksproprijaciji zadovoljavaju privatne potrebe i oduzima zemlja kako bi se izgradili pristupni putevi do kuća političara i glasača.