12 miliona maraka iz budžeta KS-a za pokriće gubitka u poslovanju javnih preduzeća

Vlada Kantona Sarajevo će u ovoj godini iz budžeta izdvojiti oko 12 miliona maraka za pokriće gubitka u poslovanju četiri javna komunalna preduzeća (KJKP). Preduzeća: Toplane d.o.o. Sarajevo, Vodovod i kanalizacija, Park i Sarajevogas, zajedno sa ostalim preduzećima za koja neće biti izdvojena budžetska sredstva, završila su prošlu poslovnu godinu sa gubitkom od oko 54,4 […]