Search
Close this search box.

12 miliona maraka iz budžeta KS-a za pokriće gubitka u poslovanju javnih preduzeća

Vlada Kantona Sarajevo će u ovoj godini iz budžeta izdvojiti oko 12 miliona maraka za pokriće gubitka u poslovanju četiri javna komunalna preduzeća (KJKP). Preduzeća: Toplane d.o.o. Sarajevo, Vodovod i kanalizacija, Park i Sarajevogas, zajedno sa ostalim preduzećima za koja neće biti izdvojena budžetska sredstva, završila su prošlu poslovnu godinu sa gubitkom od oko 54,4 miliona maraka, što je za oko 22 posto veći gubitak u odnosu na prethodnu godinu.

U poslovnom gubitku prednjači JKP Vodovod i kanalizacija, sa minusom od oko 30,2 miliona KM, Toplane imaju gubitak od 18,2 miliona maraka, Sarajevogas 4,5 miliona maraka, Park oko 800.000 KM i Vodostan oko 270.000 KM. Od deset preduzeća, sa dobitkom su poslovali: Tržnice i pijace, Rad, Pokop i Trnovo.

Faruk Efendić, zastupnik u Skupštini KS-a, kaže da je realno da se gubici u poslovanju komunalnih i javnih preduzeća pokrivaju iz budžeta, ali u skladu sa mogućnostima, jer je to obaveza Vlade i Skupštine. U izjavi za Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) Efendić kaže da se dio gubitka može pokriti iz budžeta, a da se za ostalo mora pobrinuti menadžment. „Na način da će skupština tog preduzeća na prijedlog nadzornog odbora donijeti odgovarajuće mjere kako bi sanirali ostatak svog duga.“

U Informaciji o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih preduzeća za prošlu godinu je navedeno da su gubici nastali iz različitih razloga: neekonomskih cijena usluga, visokih cijena ulaznih osnovnih materijala, gubitka proizvoda kao što je gubitak vode u mreži, otežane naplate, velikih potraživanja te slabe likvidnosti.

Vlada KS-a i Skupština su donijele zaključak da se u cilju smanjenja gubitaka zabrani daljnji prijem uposlenika u svim kantonalnim javnim komunalnim preduzećima. „Ukoliko dođe do prijema novog uposlenika, mora se pribaviti prethodno mišljenje resornih ministarstava i konačna saglasnost Vlade KS-a“, rekao je Efendić. Također, svim skupštinama i nadzornim odborima KJKP-a je naloženo da poduzmu sve aktivnosti u vezi sa smanjenjem i racionalizacijom svih troškova poslovanja u cilju stabilizacije statusa preduzeća.

Prema podacima iz Informacije, troškovi zaposlenih čine oko 27 posto ukupnih rashoda. Dominantni su materijalni troškovi i usluge sa oko 53 posto, dok amortizacija iznosi oko 13 posto.

Javna komunalna preduzeća su u 2011. godini ostvarila prihode od oko 290 miliona KM, što je za oko šest posto više u odnosu na godinu ranije. Ukupni rashodi u protekloj godini iznose oko 344 miliona KM i veći su za osam posto u odnosu na 2010. godinu.

Objavljeno: 22.8.2012. godine

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.