Tag: seemo

CIN dobitnik međunarodne nagrade za istraživačko novinarstvo

Novinarka CIN-a je dobila prvu nagradu za priču o poticajima za proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora koje finansiraju bh. građani te za priču o borbi djece sa birokratskom vlasti koja im otežava liječenje rijetke bolesti.