Tag: softver

Inspekcijski nadzor: Piratski softveri u 136 visokoprofitnih firmi

Inspekori su pronašli da su pojedine banke, mikrokreditne organizacije, osiguravajuće kuće i građevinske kompanije u Federaciji BiH koristile piratrske softvere.