Tag: birač

Krediti od interesa u RS-u

Premijer RS-a Milorad Dodik kontroliše Investiciono-razvojnu banku RS koja je podijelila milione KM kompanijama nejasne vlasničke strukture koje su zaposlile tek mali broj novih radnika i platile neznatan iznos poreza. Prijatelji i njegov sin su profitirali.

Privatizacija mostarskog Aluminija

Konzorcij UBIG/Aluminium Konin-Impexmet nudi 141,5 miliona eura za kupovinu mostarskog Aluminija