Tag: općina trnovo

Otkrića CIN-a u digitalnoj mapi Ureda za borbu protiv korupcije

Podaci o ilegalnom krčenju šume uvršteni su u mapu koja je dostupna svim građanima na internet stranici Ureda.

Ilegalno iskrčena šuma radi novih apartmana na Bjelašnici

Šumari su dokumentovali bespravnu sječu na parcelama koje je Općina Trnovo prodala privatnim investitorima nakon što je i sama na istom području dvije godine ranije nezakonito iskrčila šumu.