Mandat nerada skupo koštao građane

Za plaće i naknade 80 funkcionera Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara i Predsjedništva BiH od početka mandata isplaćeno je skoro 16 miliona maraka državnog novca.

Korak ka smanjenju otpremnina političarima

Državni zastupnici su usvojili prijedlog da se otpremnine za odlazak u penziju političarima smanje sa 30.000 na 10.000 maraka. Aktuelni propisi im omogućavaju da uz visoke otpremnine primaju i penziju i plaću.