Tag: vlada

Prva tužba za zlostavljanje na radnom mjestu

Podnoseći tužbu protiv svog šefa uposlenica Arhiva FBiH bi mogla promijeniti stavove i način na koji se rješava pitanje zlostavljanja na radnom mjestu.

Nema novca za penzije

Najozbiljniji problem, sa kojim se danas suočavaju radnici u BiH, je taj što vlasnici kompanija ne uplaćuju obavezne doprinose u penzione fondove. Ipak, zvaničnici penzionih fondova i poreske administracije ne čine skoro ništa da naplate te dugove ili da stimuliraju poslodavce na plaćanje doprinosa.

Prijave za korupciju nisu prepreka za političku ili državnu karijeru

Iako je još prije tri godine Finansijska policija FBiH podnijela izvještaj o široko rasprostranjenoj korupciji u Srednjobosanskom kantonu, za šta je okrivila 21 zvaničnika, ništa epohalno nije se desilo, a njih devet ponovo su kandidati na predstojećim izborima.

Vlada Kantona platila za pritvor koji ne koristi

Izvještaj Federalne Finansijske policije pokazuje niz događaja koji su doveli do izgradnje objekta za pritvor, a koji sad zjapi prazan pored škole pune djece.