Search
Close this search box.

Vlada Federacije BiH usvojila nacrt zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Nacrt Zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem te ga poslala Federalnom parlamentu na razmatranje. Ako Nacrt Zakona usvoje i poslanici, entitet će dobiti pravila za utvrđivanje, oduzimanje i raspolaganje imovinom koja je stečena na nezakonit način.

Nacrtom ovog zakona predloženo je da niko ne može zadržati imovinsku korist koja je stečena prekršajem ili bilo kojim drugim krivičnim djelom, a posebno privrednim kriminalom, korupcijom, zloupotrebom opojnih droga, trgovinom ljudima i organizovanim kriminalom.

Prijedlog za osiguranje, privremeno ili trajno oduzimanje takve imovine podnosit će tužilac, a to će moći uraditi i kada ne bude uvjeta za vođenje krivičnog postupka protiv optuženog, ali kad postoji osnov sumnje da je protuzakonito stekao neku korist. U tom slučaju tužilac pokreće poseban postupak za njeno oduzimanje.

Oduzetom imovinom trebalo bi da upravlja agencija čije osnivanje predviđa ovaj zakon. Ona bi takvu imovinu prodavala putem javnih nadmetanja, poklanjala ili uništavala.

Nova agencija bi se, prema Nacrtu Zakona, finansirala iz budžeta i dijelom novcem od prodate imovine.

U Republici Srpskoj od januara 2010. godine postoji Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnim, djelom na osnovu kojeg je do danas privremeno i trajno oduzeta imovina u vrijedna oko 23 miliona KM.

Na državnom nivou ovakav zakon ne postoji, a oduzimanje nelegalne imovine uređeno je nekolicinom odredbi Krivičnog zakona i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je u maju 2011. godine pisao o neuspjehu bh. sistema u oduzimanja nelegalno stečene imovine i neizvršenju presuda koje sadrže ovu mjeru. Tada je država godišnje gubila najmanje četiri i po miliona maraka zbog nepostojanja jasnih zakonskih pravila u vezi sa ovim pitanjima, dok su osuđeni kriminalci i nakon presuda zadržavali imovinu do koje su došli na nezakonit način.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.