Search
Close this search box.

Općina Jablanica mora razmatrati žalbu građana o MHE „Zlate“

Sud u Mostaru je presudio da su građani Jablanice nezakonito isključeni iz postupka izdavanja dozvole za gradnju MHE „Zlate“ na rijeci Doljanki. Građani smatraju da je zbog toga poništena građevinska dozvola, dok investitor kaže da je dozvola i dalje na snazi te da MHE radi zakonito.

Kantonalni sud u Mostaru poništio je rješenja kojima je odbačena žalba mještana Jablanice na dozvolu o izgradnji male hidroelektrane „Zlate“ na rijeci Doljanki.

Nakon što je Općina Jablanica 2018. godine izdala rješenje kojim se investitoru „Eko-Vat“ dozvoljava izgradnja MHE „Zlate” na Doljanki, mještani su se žalili. Međutim, Općina Jablanica je njihovu žalbu odbacila, smatrajući da nije izjavljena blagovremeno te da mještani nisu osobe ovlaštene da učestvuju u ovom postupku. Mišljenje Općine potvrdilo je svojim rješenjem i Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona (HKN). No, presuda Suda u Mostaru je ova rješenja poništila i naložila da Općina Jablanica ponovo provede postupak.

„Cijeneći da su upravni organi u postupku donošenja osporenih rješenja učinili bitne povrede pravila postupka, tako osporena rješenja sadržavaju nedostatke koji sprječavaju ocjenu njihove nezakonitosti, Sud je odlučio kao u izreci (…)“, objašnjeno je u presudi.

Sud u presudi podsjeća da je Zakonom о zaštiti okoliša HNK-a propisano da „svaka osoba ima pravo nа zdrav i prihvatljiv okoliš kao temeljno ustavno pravo te da је individualna i kolektivna dužnost zaštititi i poboljšati okoliš za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja” a da je sudjelovanje javnosti jedno od temeljnih načela zaštite okoliša.

U Udruženju građana „Za Doljanku“ smatraju da ova presuda znači da dozvola za gradnju više nije važeća jer smatraju da je postupak njenog izdavanja bio nelegalan.

„Po žalbi građana na rješenje kojim se izdaje građevinska dozvola za mHE ‘Zlate’ Općina je dužna ponovo postupiti i meritorno odlučivati u ponovljenom postupku što znači da građevinska dozvola nije mogla postati pravosnažnom“, saopćeno je iz udruženja „Za Doljanku“.

Međutim, Faris Koldžo, pravni zastupnik firme „Eko-Vat“ koja je u vlasništvu nekadašnjeg košarkaša Mirze Teletovića, smatra da ova presuda ne znači da su ostali bez dozvole za gradnju MHE „Zlate“.

Koldžo je za Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) objasnio da će nakon presude Općina Jablanica ponovo razmatrati da li je žalba mještana blagovremena i da li su je izjavile neovlaštene osobe, o čemu će ponovo donijeti rješenje. U međuvremenu je, kaže on, građevinska dozvola za MHE „Zlate“ i dalje na snazi: „Prema takvoj građevinskoj dozvoli, moj klijent i dalje ima dozvolu da radi“.

CIN je prošle sedmice, odmah po objavljivanju presude Kantonalnog suda u Mostaru, objavio da je poništeno rješenje Općine Jablanica kojim je odobrena gradnja MHE „Zlate“, što nije u potpunosti tačno. Naime, do greške je došlo zbog činjenice da je Općina Jablanica izdala rješenje o odobravanju gradnje MHE „Zlate“ sa istim evidencijskim brojem koje je imalo i rješenje o odbacivanju žalbe koje je Sud poništio.

Poništena građevinska dozvola za Teletovićevu MHE
Kantonalni sud u Mostaru poništio je građevinsku dozvolu za malu hidroelektranu „Zlate“ na rijeci Doljanki u vlasništvu Mirze Teletovića.

Centar za istraživačko novinarstvo je krajem 2019. godine pisao da su institucije firmi „Eko-Vat“ izdale dozvole iako nije imala saglasnost mještana putem zbora građana.

Više od 200 mještana je potpisalo peticiju protiv gradnje, ali je Općina Jablanica odbila peticiju i „Eko-Vatu“ izdala potrebne dozvole. U razgovoru za CIN direktorica „Aarhus centra u BiH“, koji se bavi zaštitom okoliša, tada je rekla da su takvim propustima prekršeni članovi Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u okolišnim pitanjima koju Bosna i Hercegovina kao potpisnica mora poštovati.

Građani faulirani na rijeci Doljanki
Institucije su izdale dozvole za izgradnju mini hidroelektrane „Zlate“, a mještani okolnih naselja tvrde da su bili uskraćeni reći svoje mišljenje o tome, što im je zagarantovano propisima i konvencijama.

Teletović je u razgovoru sa novinarima CIN-a rekao da investicija u mini hidroelektranu nije zbog profita, već kako bi pravio druge projekte za Jablanicu.

„Uvijek nekome nešto smeta, to je sasvim normalno. Meni je samo krivo što ljudi ne razumiju projekat. Meni je krivo što ljudi ne razumiju mene kao nekoga ko je iz Jablanice“, rekao je tada Teletović.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.