Tag: javne nabavke

Kontrola javne potrošnje

Mada je usvajanjem Zakona o javnim nabavkama 2004. godine učinjen je prvi korak ka odgovornijem trošenju javnih sredstava, ugovori se i dalje dodjeljuju bez logike i poštenog tržišnog natjecanja.

Reforma javnih nabavki sporo teče

Poreski obveznici predugo čekaju i plaćaju preveliku cijenu za rekonstrukcija puteva, škola i druge velike javne radove.

Slučaj jedne ceste u izgradnji

Pokušaj Opštine da se izvuče sa povoljnijim uslovima plaćanja dovelo do odlaganja radova na izgradnji ceste u opštini Konjic.

Revizori sumnjaju u regularnost rekonstrukcije ceste

Revizori tvrde da vladine agencije potpisuju neprecizne ugovore sa favoriziranim izvođačima radova što rezultira probijanjem rokova i lošom kvalitetom izvedenih radova.

Mnogo inspekcija, slaba zaštita potrošača

Prebacivanje odgovornosti na veterinarske inspekcije sa entitetskog na državni nivo nije osiguralo efikasnost njihovog rada, a državni revizori su pronašli greške u radu Ureda za veterinarstvo BiH.