Search
Close this search box.

Ceste Mostar: Od 356 nabavki samo četiri izvršene u skladu sa zakonom

U revizorskom izvještaju se navodi da je firma Ceste Mostar sklapala ugovore na osnovu ranije provedenih postupaka sa preduzećima sa kojima je sarađivala.

U izvještaju Ureda za reviziju institucija Federacije BiH se navodi da je Dioničko društvo Ceste Mostar samo četiri od 356 javnih nabavki u 2011. godini provelo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (BiH).

Ostale nabavke odobrili su izvršni direktori preduzeća, uz saglasnost tadašnjeg direktora Joze Krivića. Revizori su naveli da ne mogu potvrditi visinu iskazanih troškova, nastalih bez provođenja odredbi Zakona.

Ukupna vrijednost nabavki roba i usluga u 2011. godini iznosila je 6.454.225 KM, dok je za četiri nabavke, provedene po zakonu, plaćeno 578.924 KM. Riječ je o nabavci i transportu soli do punktova za zimsko održavanje magistralnih cesta, uređaja za miješanje sredstava za posipanje cesta, četki za čišćenje kolovoza, kao i nabavci videonadzora i protuprovalnog alarmnog sistema.

Revizori su naveli da su ostale nabavke vršene izravnim pregovaranjem sa dobavljačima i kooperantima sa kojima su Ceste i ranije sarađivale.

Revizorima su iz Uprave Cesta objasnili da su otvorene pozive za izbor najpovoljnijih ponuđača za isporuku građevinskog materijala, prometne signalizacije, goriva i ostalih usluga raspisali još 2003. i 2004. godine. Sljedeće godine im je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, po tada važećoj uredbi o nabavkama, dalo saglasnost za produženje sporazuma sa ranije izabranim ponuđačima.

Sporazumi su sklopljeni sa firmama Livnoputovi Livno, Ceste Company Kiseljak, Menadžer Lukavac, Signalizacija Grude i Buljan ceste Kreševo. Svi ugovori su zaključeni na određeno vrijeme – od 15. marta 2004. do 15. novembra 2007. godine.

Ugovori za poslove zimskog održavanja cesta sklopljeni su 2002. godine, na pet godina, sa: Livnoputovima, Ceste Company i autoprijevoznicima Šimunom Perićem i Ivanom Jeličićem iz Rame.

Iz Cesta su naveli da su saradnju sa istim preduzećima nastavili i kasnije. Vrijednost zaključenih ugovora za održavanje cesta u 2011. godini iznosila je 1.451.115 KM.

Revizori su, također, naveli da oprema koju je Cestama donirala vlada Japana nije racionalno korištena angažovanjem kooperanata. Kao primjer navode da je Cestama doniran stroj za horizontalno obilježavanje puteva, ali su im kooperatni u 2011. godini fakturisali 414.336 KM za izvođenje takvih radova.

Ceste Mostar održavaju 814 km magistralnih i 810 km regionalnih cesta, a organizovani su kroz tehničke ispostave u Mostaru, Kiseljaku, Grudama, Livnu i Orašju.

 

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.