Tag: komisija

Pokrenut postupak protiv Čovića zbog sukoba interesa

Novi saziv komisije pokrenuo je postupak četiri godine nakon spornog događaja.

Sekretar Drljača zaboravljen na funkciji

Mladen Drljača je 15 godina sekretar Komisije za koncesije Republike Srpske iako, prema propisima, mandat traje pet godina.

Prihvaćene ostavke predsjedavajućeg i člana Nezavisnog odbora

Dom naroda Državnog parlamenta je prihvatio ostavke Žike Krunića i Miroslava Škorića, predsjedavajućeg i člana Parlamentarnog odbora za civilni nadzor nad policijom. Njih dvojica su podnijeli ostavke nakon što je Komisija za odlučivanje o sukobu interesa utvrdila da su u isto vrijeme bili i na funkcijama u javnim preduzećima.

Mijenja se praksa plaćanja rada u komisijama

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je izmjene zakona koji mijenja praksu isplate naknada za rad u komisijama i drugim radnim tijelima u vrijeme radnog vremena.

Posebne naknade za redovan posao

Svakoj petoj općinskoj izbornoj komisiji se u neizbornom periodu isplaćuju naknade veće od propisanih....

Konkursi za provjerene službenike

Rukovodstvo Agencije za državnu službu BiH brani regularnost u sprovođenju konkursnih procedura u državnim institucijama, ali pojedina zapošljavanja su i u samoj Agenciji izazvala nedoumice.

Vječito drugi

Skoro 15 hiljada ljudi je od početka 2009. do kraja prošle godine bezuspješno konkurisalo u državnu službu BiH. Među njima su i vječito drugi...

Povlastice za Kalderu: Vlada garantuje trgovinu strujom prije izgradnje elektrana

Vlada Republike Srpske je ustupila privatnoj firmi Kaldera Company iz Laktaša koncesiju za gradnju malih hidroelektrana u istočnoj Bosni.

Prijava na konkurs i bez pravosudnog ispita

Iako se Nedim Ćosić nije nalazio na listi kandidata, niti je u vrijeme prijave na konkurs imao položen pravosudni ispit, kao jedan od ključnih uvjeta, imenovan je na poziciju stručnog saradnika u Općinskom sudu u Sarajevu.

Pomilovanje, funkcionerima radovanje

U BiH je u proteklih pet godina pomilovano 25 funkcionera i službenika koji su pravosnažno osuđeni za zloupotrebu položaja. Dio njih je izbjegao zatvorske kazne, a drugima su osude brisane iz krivičnih evidencija. Neki od pomilovanih danas rade u javnim poduzećima ili obavljaju političke funkcije.

Godišnja zarada parlamentaraca: 100.000 KM i bez osvojenog glasa

Biti profesionalni poslanik jedno je od najisplativijih zanimanja u BiH. Sami su izglasali visoke plate i dodatne prihode kakve ima malo ko u zemlji.

Preko politike do bogatstva

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva proveli su gotovo godinu dana istražujući imovinu 27 političara u Bosni i Hercegovini koji su obavljajući javne funkcije stekli ogromno bogatstvo. Najmanje troje od njih imaju imovinu vrijednu preko milijun KM.