Search
Close this search box.

Povlastice za Kalderu: Vlada garantuje trgovinu strujom prije izgradnje elektrana

Vlada Republike Srpske je ustupila privatnoj firmi Kaldera Company iz Laktaša koncesiju za gradnju malih hidroelektrana u istočnoj Bosni.
Graditelji na tablama iskazali svoje namjere, no lokacije za gradnju elektrane na rijeci Bistrici su i dalje puste. (Foto: CIN)

Koncesiono preduzeće Hidroelektrane (HE) Bistrica iz Foče kasni sa gradnjom malih hidroelektrana na rijekama Bistrica i Janjina u istočnoj Bosni. Kaldera Company iz Laktaša, većinski vlasnik ovog preduzeća, ne uspijeva naći novac za investiciju, a Vlada Republike Srpske (RS) ne raskida koncesioni ugovor, već im produžava rok za gradnju i daje druge povlastice.

Planirana je izgradnja četiri male hidroelektrane na riječnom slivu koji je, prema navodima nadležnih institucija RS-a, jedan od energetski najznačajnijih vodotoka na Balkanu. Koncesija za gradnju ovih hidroelektrana je 2006. godine dodijeljena Elektrodistribuciji Pale, preduzeću za prenos električne energije koje posluje u sastavu vladine kompanije Elektroprivrede RS. Projekt je procijenjen na 106 miliona KM, a predstavnici koncesionara tada su rekli da je novac za ovu investiciju obezbijeđen.

Dvije godine kasnije, u poodmakloj fazi priprema za gradnju, Vlada je 90 posto koncesionih prava ustupila privatnom preduzeću iz Laktaša. Ovakav potez je opravdan odlukom Elektroprivrede RS-a da neće ulagati u male hidroelektrane, snage do 20 megavata.

Ugovor o pristupanju

Međutim, novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva su otkrili da ova odluka nije primjenjena na druga preduzeća iz sastava Elektroprivrede RS-a. Naime, ona su zadržala koncesije i nastavila sama raditi na pripremama za gradnju malih hidroelektrana. Vlada RS-a je jednom od njih prošle godine čak dozvolila zaduženje od 100 miliona KM za izgradnju hidroelektrane na rijeci Bosni.

Od Elektrodistribucije do Kaldere

Prema koncesionom ugovoru koji je u augustu 2006. godine potpisala sa Ministarstvom industrije, energije i rudarstva RS-a, Elektrodistribucija je trebala graditi tri hidroelektrane na rijeci Bistrici i jednu na rijeci Janjini.

Ugovor o koncesiji

Ugovor o koncesiji II

Elektroprivreda Republike Srpske je odluku da neće ulagati u male elektrane provela samo u istočnoj Bosni, gdje je koncesije ustupila privatnom preduzeću. (Foto: CIN)

Istraživanja Elektroprivrede RS-a su pokazala da je gradnja ovih hidroelektrana isplativa. Prema trenutnoj prosječnoj cijeni električne energije, ove četiri elektrane bi mogle proizvesti električnu energiju u vrijednosti od oko 19,5 miliona KM godišnje. Dakle za 30 godina, koliko traje period koncesije, koncesionar može ostvariti prihod od pola milijarde KM.

Elektrodistribucija Pale se ugovorom obavezala da će do 2007. godine krenuti sa izgradnjom, ali se to nije desilo.

Nakon potpisivanja ugovora preduzeće je platilo koncesionu naknadu i priložilo garancije za izvođenje radova u iznosu od oko 1,1 milion KM.

Do kraja 2006. godine je raspisan i tender za izradu urbanističke i tehničke dokumentacije. Taj posao su dobili banjalučko preduzeće Projekt i njemačko Krebs und Kiefer International GmbH & Co. Dokumentacija je Elektrodistribuciju koštala gotovo pet miliona KM.

Kaldera Company d.o.o. iz Laktaša, privatna firma kojoj Vlada RS-a, garantira dozvolu za prodaju struje prije izgradnje malih elektrana. (Foto: CIN)

Većinski vlasnici Projekta su Miroslav Vujatović – bivši direktor Urbanističkog zavoda RS-a, Borko Đurić – predsjednik Privredne komore RS-a i Milenko Čičić – vlasnik Kaldere.

Prije nego su projektanti isporučili dokumentaciju Elektrodistribuciji, Čičić je u martu 2008. godine uputio preduzeću sa Pala pismo namjere u kojem je ponudio da Kaldera postane njihov partner, sa udjelom od 90 posto vlasništva u koncesionom preduzeću.

Pismo namjere

Iz pisma je vidljivo da je Čičić bio upoznat sa rokovima, garancijama, visinom ulaganja i ostalim podacima iz koncesionog ugovora, iako ugovor, prema tumačenju nadležnih institucija RS-a, nije javni dokument. Vlasnik Kaldere do podataka iz ugovora mogao je doći posredstvom preduzeća Projekt čiji je suvlasnik.

Čičić je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i prijatelj tadašnjeg predsjednika Vlade RS-a i lidera ove stranke Milorada Dodika.

Kršenje koncesionog ugovora

Ljubimir Mrda, direktor Elektrodistribucije, kaže za CIN da je uprava Elektrodistribucije u to vrijeme znala da neće moći finansirati projekt. Međutim, u izvještaju Nadzornog odbora ovog preduzeća iz jula 2008. godine navodi se da su sredstva za finansiranje hidroelektrana obezbijeđena iz vlastitih izvora i kredita.

No, Elekstrodistribucija je prihvatila ponudu Kaldere, a potom su to učinili i Elektroprivreda, Ministarstvo i Vlada RS-a. Oni su time prekršili koncesioni ugovor u kojem se navedi da se koncesiona prava prije izgradnje hidroelektrana ne mogu prenijeti na drugog i da novi koncesionar ne može imati veća prava od prethodnog.

Predrag Aškrabić, predsjednik Komisije za koncesije RS-a, kaže da koncesioni ugovor nije zakon: “Kada bi se tako čvrsto držali, nikada se ne bi ništa ni uradilo.”

Drugi potencijalni ponuđači nisu ni mogli znati da Elektrodistribucija traži strateškog partnera, jer ovo preduzeće nije raspisalo javni poziv za izbor. Mrda objašnjava da tada nisu imali zakonsku obavezu da raspisuju javni poziv.

Elektrodistribucija je u martu 2008. godine osnovala koncesiono preduzeće HE Bistrica u koje je do tada uložila 7,5 miliona KM u dokumentaciji i novcu. Prema ugovoru o kupovini udjela HE Bistrica, Kaldera je u roku od tri mjeseca morala Elektrodistribuciji uplatiti 90 posto tog iznosa, odnosno 6,8 miliona KM.

Dva i po mjeseca nakon potpisivanja ugovora Kaldera je dobila kredit od Vladine Investiciono- razvojne banke RS-a od 5 miliona KM. Međutim, ona je udio u koncesionoj kompaniji otkupila tek krajem prošle godine.

Tomislav Čarapić, šef Odjela za privredu Općine Novo Goražde, pokazuje mjesto na ušću rijeke Janjine u Drinu na kojem bi Kaldera trebala graditi hidroelektranu. (Foto: CIN)

U razgovoru za CIN Mrda kaže da je koncesioni ugovor prebačen sa Elektrodistribucije na Kalderu i zbog toga što je Elektroprivreda RS-a donijela odluku da neće ulagati u hidroelektrane snage do 20 megavata. Međutim, Elektroprivreda je ovu odluku donijela devet dana nakon što je Komisija za koncesije RS-a dala saglasnost Kalderi da preuzme projekt.

Nakon toga nisu zabilježeni prenosi koncesionih prava sa drugih preduzeća iz sastava Elektroprivrede na privatne firme. Elektrokrajina Banja Luka i dalje ima koncesiju za izgradnju male HE Delibašino selo u blizini Banje Luke koju je dobila 2007. godine.

Još jedno preduzeće u većinskom vlasništvu Vlade RS – Elektro Doboj je vlasnik koncesija za tri male male hidroelektrane od kojih je jedna na rijeci Paklenici i nalazi se probnom pogonu, dok su druge dvije planirane na rijeci Bosni. Vlada je ovom preduzeću prošle godine dala saglasnost za zaduženje od oko 100 miliona KM kod Kreditnog fonda za obnovu iz Frankfurta, za izgradnju jedne od elektrana na Bosni.

Aneksima do dozvola i novih rokova za gradnju

Od prenošenja koncesionih prava na Kalderu nadležno Ministarstvo je sa HE Bistrica potpisalo sedam aneksa na ugovor. Direktor ovog koncesionog preduzeća Drago Stanivuković, kaže da su neke od njih tražili potencijalni finansijeri kao zaštitu za svoju investiciju.

HE Bistrica je aneksima, između ostalog, dobila od Vlade RS dozvolu da prodaje električnu energiju u zemlji i izvozi je.

Aneks I Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na rijeci Bistrici

Međutim, u nadležnim komisijama za izdavanje dozvola za trgovinu i izvoz električne energije, kažu da im takva odluka nije poznata i da bez njihovih dozvola to pravo ništa ne vrijedi.

Drugi koncesionari s kojima su razgovarali novinari CIN-a kažu da nisu upoznati sa ovom mogućnošću.

Vlada je HE Bistrica, također, produžila rok za početak gradnje do isteka 2010. godine, navodeći da u suprotnom može doći do raskida ugovora na štetu koncesionara.

Aneks I ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane na “Janjini”

Aneks II Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na rijeci Bistrici

Međutim, Regulatorna komisija za energetiku RS-a im je tek u decembru 2010. izdala dozvole za gradnju u trajanju od četiri i šest godina. U dozvolama je navedeno da izgradnju elektrana na Bistrici mora krenuti do decembra 2012, a Janjine do juna 2012.

HE Bistrica d.o.o. Foča je u aprilu započela graditi pristupne puteve do HE na Bistrici, ali su nakon mjesec dana mašine povučene sa terena, iako posao nije završen. (Foto: CIN)

Novinari CIN-a su početkom jula posjetili sve četiri lokacije. Na dvije nije bilo nikakvih aktivnosti, dok su na dvije započeti radovi na uređenju pristupnih šumskih puteva.

U Regulatornoj komisiji za energetiku RS-a kažu da se rad na putevima ne može smatrati početkom gradnje hidroenergetskih objekata, dok je za direktora Komisije za koncesiju RS-a to dokaz da je firma krenula sa radovima.

Koncesije na čekanju

Prema podacima Komisije za koncesije RS-a u proteklih šest godina potpisano je 115 ugovora o koncesijama za male hidroelektrane. U rad je pušteno njih pet, a deset je u izgradnji.

Komisija je predložila Vladi RS-a da raskine 36 koncesionih ugovora, a do sada je raskinuto šest. Ni jedan nije raskinut zbog probijanja rokova za izgradnju.

U izvještaju Komisije za 2008. godinu navodi se da je više od 80 dodijeljenih lokacija sporno za izgradnju. Neke od lokacija su u nacionalnim parkovima, a dio njih nije uveden u prostorne ili regulacione planove.

Međutim, lokacije za hidroelektrane na Bistrici i Janjini nisu sporne. Drago Stanivuković, direktor HE Bistrica i jedan od direktora Kaldere, kaže da nemaju novca za gradnju i da godinama pokušavaju naći partnera kojem bi prodali udio u koncesionom preduzeću.

Prošle godine su pregovarali sa Ki Kelagom iz Austrije kojoj je ponuđeno 51 posto udjela u HE Bistrica, dok bi Kaldera ostala sa 39 posto vlasništva, a Elektrodistribucija sa 10 posto. Međutim, kompanije se nisu uspjele dogovoriti o zajedničkom ulaganju.

Raskidom ugovora sa HE Bistrica, Vlada RS-a bi mogla zadržati više od milion KM koje im je ovo preduzeće do sada uplatilo na ime koncesione naknade i garancija, ali i dobiti priliku da dodijeli lokaciju nekome ko ima novac za gradnju.

Aškrabić kaže da se raskidanjem ugovora ništa ne bi postiglo. Prema njegovim riječima niko se više ne interesuje za male elektrane, a ovako postoji vjerovatnoća da će ih neko izgraditi.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE PRIČE

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.