Search
Close this search box.

Mijenja se praksa plaćanja rada u komisijama

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je izmjene zakona koji mijenja praksu isplate naknada za rad u komisijama i drugim radnim tijelima u vrijeme radnog vremena.

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (BiH) usvojili su danas Izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Njima se ukida praksa isplate naknada za rad u komisijama i drugim radnim tijelima u toku radnog vremena.

To znači da članovi komisija, upravnih odbora i drugih radnih tijela, zaposleni u institucijama koje se finansiraju iz državnog budžeta, budžeta entiteta, Brčko distrikta i kantona neće imati pravo na naknadu za rad u takvim tijelima ukoliko taj posao obavljaju u toku radnog vremena.

Za ovaj zakon je glasalo 9 delegata, 4 delegata su bila protiv, a jedan suzdržan.

Prijedlog Zakona su sredinom septembra ove godine usvojili poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine. Poslanik Damir Arnaut, inicijator izmjena Zakona, kaže da mu je cilj bio ušteda novca u budžetu. „Ne možete ostvarivati i platu i naknadu za rad u identično radno vrijeme“, rekao je Arnaut, gostujući sinoć u programu BHTV1. On je rekao da će naknade u slučaju rada izvan radnog vremena biti ograničene na mjesečni iznos od 475 KM po osobi.

Damir ArnautPoslanik Damir Arnaut je inicirao Izmjene Zakona kojima će biti promijenjena praksa da pojedinci u toku radnog vremena ostvaruju i plaću i naknadu za rad u komisiji. (Foto: CIN)

Arnaut je naveo podatak da je prošle godine za rad u komisijama izdvojeno 3.126.000 KM iz državnog budžeta, a da je skoro sav taj rad bio u toku redovnog radnog vremena. „Samo Parlamentarna skupština BiH je isplatila 518. 000 KM u prošloj godini za komisije. Imate jednu komisiju za izbor volontera, zaista suludo. Plaćate da izaberu ljude koji onda rade besplatno“, rekao je Arnaut.

Ljilja Zovko, predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, bila je jedan od četvero delegata koji su glasali protiv usvajanja Izmjene Zakona. Prema njenoj ocjeni, Prijedlog Zakona ima nedostatke. „Recimo, nisu uzete u obzir sve razine vlasti: nema općina, nema gradova, nema javnih preduzeća, nema javnih institucija“, rekla je Zovko, gostujući sa Arnautom u istom programu.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je prije šest godina objavio istraživanje o radu komisija na različitim razinama vlasti u kojem je upozorio na formiranje stotina komisija za poslove od kojih su se neki trebali obavljati u sklopu posla za koji primaju redovnu plaću.

Glavna služba za reviziju javnog sektora je u 2013. godini objavila Reviziju učinka o radu komisija koje osniva Vijeće ministara BiH ili imenuje članove komisija. Revizija je pokazala da se naknada komisijama i drugim Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je izmjene zakona koji mijenja praksu isplate naknada za rad u komisijama i drugim radnim tijelima u vrijeme radnog vremena.radnim tijelima određuje unaprijed i da se ne dovodi u vezu sa rezultatima rada. To je omogućilo da pojedinci redovno primaju naknadu, bez obzira na njihov rad i doprinos rezultatima koje komisija ostvari.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.