Search
Close this search box.

Federacija BiH će dobiti registar pedofila

U FBiH je usvojen Prijedlog zakona koji je osnov za uspostavljanje dugoočekivanog registra pedofila u kojem će trajno i tajno biti čuvani podaci o osuđenicima za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima.

Registar pedofila u RS-u će biti dopunjen nakon pisanja CIN-a

U Registar pedofila u Republici Srpskoj će biti upisivane i osobe osuđene u Federaciji Bosne i Hercegovine ili drugim državama koje borave u ovom entitetu. Ova izmjena Registra je napravljena nakon CIN-ovog istraživanja o nastavnicima zlostavljačima koji i dalje rade u prosvjeti.