Search
Close this search box.

Federacija BiH će dobiti registar pedofila

U FBiH je usvojen Prijedlog zakona koji je osnov za uspostavljanje dugoočekivanog registra pedofila u kojem će trajno i tajno biti čuvani podaci o osuđenicima za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima.
FOTO: Dženat Dreković (CIN)

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) jednoglasno je usvojio Prijedlog zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima.

Nakon što ovaj zakon bude usvojen i u Domu naroda, bit će uspostavljen registar pedofila u kojem će biti čuvani podaci o osobama koje su pravosnažno osuđene za ova krivična djela i imaju prijavljeno prebivalište u FBiH.

Registar će voditi Federalno i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), dok će im nadležni sudovi odmah po pravosnažnosti dostavljati presude radi upisa u registar. Pristup registru će pored MUP-ova imati tužilaštva i Ministarstvo pravde FBiH, dok će provjeru u registru moći izvršiti ustanove i organizacije koje rade s djecom i maloljetnicima.

Zakon su predložili zastupnici Lana Prlić, Aner Žuljević i Jasmin Duvnjak 2019. godine, ali se tek nakon četiri godine u formi prijedloga našao na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

„Čekali smo Nacrt da se usvoji u Domu naroda više od dvije godine. Nadam se da sad nećemo čekati još dvije godine da se usvoji u Domu naroda”, rekla je Prlić za Centar za istraživačko novinarstvo (CIN).

Registar nalaže da su institucije prilikom prijema u radni odnos za obavljanje poslova koji dovode do neposrednog kontakta sa djecom dužne provjeriti da li se kandidati nalaze u ovom registru. Ova mjera je ključna kako bi se spriječilo da osuđeni prestupnici budu u institucijama gdje djeca i maloljetnici provode mnogo vremena.

Međutim, Zakon nije predvidio da će u registar retroaktivno biti upisivane osobe koje su odranije pravosnažno osuđene za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH. Zastupnica Prlić, pak, za CIN kaže da će svi morati biti upisani.

„Vrijedit će registar, naravno, od dana stupanja na snagu, ali će biti naknadno uneseni. Mi smo dosta prostora ostavili na sudovima i na posebnim odredbama i ostavili smo prostor Ministarstvu pravde FBiH da pravilnikom dodatno uredi registar”, rekla je Prlić.

Prijedlogom zakona, također, nije predviđeno da će u registar biti upisivani osuđenici iz drugog entiteta i drugih država koji borave u FBiH, što se pokazalo problematičnim u slučaju postojećeg Registra pedofila u Republici Srpskoj (RS).

Naime, Registar pedofila u RS-u postoji od 2018. godine. Vodi ga Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a i do sada su u njemu trebala biti upisana imena svih pravosnažno osuđenih za seksualnu zloupotrebu i iskorištavanje djece prema Krivičnom zakonu RS-a. Međutim, to nije bio slučaj, o čemu je CIN pisao krajem 2022. godine.

Nastavnici zlostavljači ponovo među učenicima
Najmanje trinaest prosvjetnih radnika je u proteklih deset godina osuđeno za seksualno zlostavljanje učenika u školama, a više od polovine ih je nakon presude nastavilo raditi sa djecom.

CIN je otkrio da je najmanje trinaest prosvjetnih radnika u proteklih deset godina u BiH osuđeno za seksualno zlostavljanje učenika u školama, a više od polovine ih je nakon presude nastavilo raditi sa djecom. Većina ih je bila iz RS-a i pojedini među njima nisu ni bili upisani u Registar pedofila.

Nakon pisanja CIN-a Institucija ombudsmana za djecu, Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a i MUPRS-a su predložili usvajanje novog zakona o Registru kako bi baza podataka bila dopunjena i izmijenjena pravila o njenom održavanju. Izmjenama je predviđeno upisivanje u Registar i osuđenika koji borave u RS-u, ali imaju prebivalište u drugom entitetu ili drugoj državi.

Registar pedofila u RS-u će biti dopunjen nakon pisanja CIN-a
U Registar pedofila u Republici Srpskoj će biti upisivane i osobe osuđene u Federaciji Bosne i Hercegovine ili drugim državama koje borave u ovom entitetu. Ova izmjena Registra je napravljena nakon CIN-ovog istraživanja o nastavnicima zlostavljačima koji i dalje rade u prosvjeti.

Zastupnica Prlić kaže da će se dodatnim pravilnicima u budućnosti sigurno uređivati i načini vođenja registra u Federaciji.

„Što se mene tiče, svi bi se trebali upisati. Naravno, zakon kad se usvoji, nije sveto slovo i može se mijenjati”, zaključila je Prlić.

Ona dodaje kako se nada da će doći i do usaglašavanju Krivičnog zakona FBiH sa Zakonom o registru pedofila kako ne bi dolazilo do brisanja presuda iz krivičnih evidencija jer će podaci u registru biti trajno čuvani. Krivični zakon je predvidio da se iz evidencija u određenim rokovima brišu presude nakon čega prestupnici mogu dobiti uvjerenja da nisu osuđivani.

Nastavnik osuđen za seksualno uznemiravanje otpušten nakon pisanja CIN-a
Nastavnik Velibor Vujić, koji je nakon što je osuđen za seksualno uznemiravanje maloljetne učenice zaposlen u Srednjoškolskom centru „Vuk Karadžić“ u Loparama, otpušten je nakon pisanja CIN-a.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.