Tag: sudije

Novi predsjednik Suda: profesionalac u politici – početnik u sudstvu

Ustavni sud BiH će u oktobru dobiti novog predsjednika. Etnički obojena pravila su ograničila izbor novog sudije na samo dva kandidata – dvoje sudija koji imaju najkraće sudijsko iskustvo i jaku političku podršku.

Mirsad Ćeman novi sudija Ustavnog suda BiH

Izabran većinom glasova poslanika Parlamenta FBiH