Search
Close this search box.

U prošloj godini disciplinski kažnjeno 19 sudija i tužilaca

Disciplinske komisije VSTV-a su zbog: kašnjenja i nemara u radu, ponašanja koje šteti ugledu njihovih funkcija, navođenja netačnih podataka u finansijskim obrascima i u javnom prostoru te neprijavljivanja honorara kaznile sudije i tužioce smanjenjem plaća i javnom opomenom.
Foto: Dženat Dreković (CIN)

Disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) su u 2023. godini okončale disciplinske postupke protiv 23 sudija i tužilaca. Njih deset je dobilo smanjenje plaće, devetero je dobilo javnu opomenu, a za četvero je disciplinska tužba odbijena jer nije utvrđena odgovornost.

Među kažnjenim su i rukovodioci pravosudnih institucija: predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta Dragan Tomaš, predsjednik Okružnog privrednog suda u Doboju Mato Kulaš i Sabina Sarajlija, glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

Tomaš je kažnjen javnom opomenom jer je neopravdano kasnio sa izradom presuda u tri predmeta. Kulaš je zbog sličnih propusta i iskazivanja predmeta završenim, iako nisu bili, dobio smanjenje plaće za 15 posto na pola godine. Sarajlija je dobila javnu opomenu jer je presignacijom predmeta omogućila jednom tužiocu da dobije bodove na kvalitetu optužnica.

Bilo je i povratnika koji su već ranije odgovarali u disciplinskom postupku: Gordana Tadić, tužiteljica Tužilaštva BiH, i Saša Jovanović, tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Tadić je prema ocjeni Disciplinske komisije objavila na društvenoj mreži Facebook netačan sadržaj pa je dobila kaznu smanjenja plaće za 30% na godinu dana. Jovanović je počinio više prekršaja: nemar i nepažnja u vršenju službenih dužnosti, davanje lažnih informacija u vezi sa prijavama na radno mjesto i ponašanje koje šteti ugledu tužilačke funkcije. Dobio je kaznu smanjenja plaće za 20% na pola godine.

Gordana Tadić disciplinski kažnjena zbog statusa na Facebooku
VSTV je disciplinski kaznio tužiteljicu Tužilaštva BiH Gordanu Tadić umanjenjem plaće za 30 posto na godinu dana zbog neprimjerenog statusa na društvenoj mreži.

Prema podacima objavljenim u odlukama o disciplinskom postupku, najviše postupaka je vođeno zbog neopravdanog kašnjenjena i nemara u radu sudija i tužilaca. Međutim, bilo je i drugih prekršaja kao što su davanje netačnih podataka u finansijskim obrascima koji se prijavljuju VSTV-u, ali i zbog neprijavljenog honorarnog rada.

U jednom slučaju sudija Kantonalnog suda u Bihaću Osman Alibabić je kažnjen smanjenjem plaće za 10 % na pola godine jer je objavio presude sa različitim sudskim odlukama. On je, dok je bio u Žalbenom vijeću koje je odlučivalo u krivičnom predmetu za izbjegavanje izdržavanja, prvostepenom sudu poslao odluku da je optuženi proglašen krivim. Međutim, Vijeće je donijelo odluku da se optuženi oslobađa odgovornosti. Tokom disciplinskog postupka odgovornost je pokušao prebaciti na stručne saradnike koji su vježbali i pripremili presude sa različitim sudskim odlukama, pravdajući se da je tako pogrešna presuda otišla na prvostepeni sud.

Za četvero sudija Disciplinska komisija je odbila disciplinsku tužbu jer su zaključili da nema njihove odgovornosti. Radi se o sutkinjama Dženani Škaljić iz Općinskog suda u Sarajevu i Saneli Rondić iz Kantonanog suda u Sarajevu koje su se disciplinskom tužbom teretile za donošenje rješenja kojim je omogućena prodaja imovine koja je bila pod zabranom zbog krivičnog postupka koji je u toku.

Sudsko preknjižavanje prikrilo pranje novca
Nekretnina trgovca dionicama Zijada Blekića iskorištena je, kako se sumnja, za pranje 1,1 miliona KM iz NLB Banke, a šest godina kasnije preknjižena je u travničkoj gruntovnici na nepostojeću firmu.

Disciplinska tužba je odbijena i u postupku protiv Aida Hanušića, predsjednika Osnovnog suda u Bijeljini, kojem je Ured disciplinskog tužioca stavio na teret da je lično dodjeljivao predmete određenim sudijama, u zavisnosti od stranaka u postupku i ne koristeći sistem za upravljanje predmetima – CMS te protiv Suada Kurtovića, sudije Vrhovnog suda Federacije BiH, koji je u CMS postavio rješenje koje nije bilo za javnost.

Sve do aprila 2023. godine nije bilo nikakvih odredbi koje bi onemogućile napredovanje nosilaca pravosudnih funkcija u službi nakon što su disciplinski kažnjeni. Tada su na snagu strupile izmjene Poslovnika VSTV-a prema kojem kandidat, sudija ili tužilac nije podoban za imenovanje na upražnjenu poziciju u pravosuđu u periodu od jedne do osam godina nakon pravosnažne disciplinske odluke. Ova pravila važe za sudije i tužioce kojima su izrečene disciplinske mjere: opomena, umanjenje plaće, degradacija na nižu poziciju ili razrješenje iz službe.

VSTV preko svoje web stranice informiše javnost o disciplinskim postupcima, ali bez podataka o imenima kažnjenih nosilaca pravosudnih funkcija.

Kako bi javnosti ponudio punu informaciju o disciplinskim kaznama, Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je kreirao bazu podataka sa 282 disciplinske odluke donesene od 2010. do kraja 2023. godine. Baza sadrži: imena sudija, tužilaca i stručnih saradnika, nazive institucija u kojima su radili u tom trenutku, opis prekršaja i konačnu odluku.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.