Search
Close this search box.

Korak ka smanjenju otpremnina političarima

Državni zastupnici su usvojili prijedlog da se otpremnine za odlazak u penziju političarima smanje sa 30.000 na 10.000 maraka. Aktuelni propisi im omogućavaju da uz visoke otpremnine primaju i penziju i plaću.