Tag: javna uprava

Otac utajio porez, sin nastavio posao

Salko Kamerić iz Kalesije je likvidirao firmu i državi ostao dužan 1,53 miliona maraka poreza. To mu je uspjelo zahvaljujući propustima odsjeka u Upravi za indirektno oporezivanje BiH kojim rukovodi njegov rođak Ševal Alić.

Upravljanje javnim preduzećima: stranka prije struke

Sarajevskim javnim preduzećima često upravljaju članovi političkih stranaka čija struka i radno iskustvo obično nemaju veze sa poslovima tih preduzeća.

Reforma bez obaveze i kazne

Ured koordinatora za reformu javne uprave je potrošio 8,5 miliona maraka za poboljšanje administracije. Međutim, BiH i dalje ima najneefikasniju javnu upravu u Evropi.

Pružanje informacija naporan posao za bh. institucije

I 15 godina nakon usvajanja zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima u BiH, službenici institucija i dalje smatraju da je rad u skladu s njima sporedna stvar.

Predsjedavajući Nezavisnog odbora podnio ostavku

Žiko Krunić je dao ostavku nakon što je utvrđeno da je prekršio Zakon o sukobu interesa BiH.

Predsjedavajući i član Nezavisnog odbora u sukobu interesa

Žiko Krunić nije smio istovremeno biti predsjedavajući Parlamentarnog odbora za civilni nadzor nad policijom i direktor Rudnika i Termoelektrane „Ugljevik“, utvrdila je Komisija za odlučivanje o sukobu interesa.

Nezavisni odbor u službi politike

Nezavisni odbor za civilni nadzor policije ne poštuje pravila rada, ne ispunjava obaveze niti se redovno sastaje. Takav rad građani plaćaju prosječno 14 hiljada KM po sjednici.

Političke stranke upravljaju školama

Članovi vladajućih partija u školskim odborima u Tuzlanskom kantonu smjenjuju direktore osnovnih škola i na njihova mjesta postavljaju svoje partijske kolege.

Više od milijardu KM za javne nabavke u prošloj godini

Javne ustanove su tokom prošle godine potpisale 11.864 ugovora o javnim nabavkama, vrijednim najmanje 1,1 milijardu KM. Informacije o svakoj nabavci se nalaze u CIN-ovoj bazi koja objedinjuje podatke od početka 2011. do kraja 2015. godine.

Radeljaš više nije ministar

Esed Radeljaš je smijenjen sa funkcije ministra privrede u BPK nekoliko sedmica nakon što je CIN objavio seriju tekstova o tome kako je krivotvorio dokumente, oštetio budžet Općine Novi Grad i prevario poslovne partnere.

Jefitniji gas za domaće firme

Firme u BiH će od prvog aprila plaćati gas 10 posto jeftinije, odlučio je na posljednjoj sjednici Nadzorni odbor Javnog preduzeća „BH Gas“, jedine firme ovlaštene za snabdijevanje gasom i upravljanje gasovodom na prostoru Federacije BiH.

Promocija načelnika preko leđa sirotinje

Prošle godine je iz budžeta javnih institucija isplaćeno oko 31.500 KM organizatoru manifestacija za izbor najboljih menadžera