Inspektori naložili raskidanje ugovora sa savjetnicima

U tri općine Kantona Sarajevo i dalje je zaposleno šest savjetnika, iako je prema Zakonu o državnoj službi KS ova funkcija već dvije godine ukinuta. Inspektori Upravnog inspektorata KS su općinama naložili raskidanje ugovora sa ovim savjetnicima.

Sarajevski savjetnici važniji od zakona

Gradonačelnik i načelnici sarajevskih općina su u posljednjih 14 mjeseci zaposlili 20 savjetnika, iako su ove pozicije ukinute zakonom. Na njihove plaće je potrošeno skoro pola miliona maraka.

Babini savjetnici u dvije fotelje

Fikret Abdić je svoje savjetnike postavljao na pozicije koje su nespojive sa njihovim funkcijama. Iako zakon to zabranjuje, niko ih zbog toga ne može kazniti.

Novi savjetnik Lidije Bradare

Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda PFBiH, imenovala je još jednog savjetnika koji ne ispunjava zakonske uvjete za tu poziciju. Imenovanje je uslijedilo nakon što je jedan od osam ranije imenovanih savjetnika dao ostavku.

Tužilaštvo provjerava delegate i savjetnike

Tužilaštvo KS provjerava zloupotrebu naknade za odvojeni život delegata Doma naroda Federalnog parlamenta i zapošljavanje savjetnika Lidije Bradare, predsjedavajuće ovog doma.

Bradara i osam savjetnika

Pet od osam savjetnika Lidije Bradare, predsjedavajuće Doma naroda PFBiH, ne ispunjava zakonske propise za imenovanje na te funkcije. Za njih je iz federalnog budžeta za dvije i po godine potrošeno više od 306.000 maraka.

Do državne službe preko savjetničke pozicije

Najmanje 15 savjetnika su u toku ili na kraju svog mandata postali visokorangirani državni službenici i tako privremenu službu zamijenili sigurnim poslom. Savjetnike imenuju najviši zvaničnici, po svom nahođenju. Ali, da bi postali državni službenici, moraju proći konkursnu proceduru koja se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita. Istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz […]

Savjetnici po stranačkoj i krvnoj vezi

Godišnje se za plaće savjetnika u državnim i entitetskim institucijama izdvaja najmanje 3,7 miliona maraka. Na ovu funkciju se ne dolazi natječajem, već političari sami biraju savjetnike, često među stranačkim kolegama i njihovim bliskim srodnicima.

Bivši ministrov savjetnik tražio 60.000 KM za projekt, a Ministarstvo mu dalo 199.000 KM

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske (RS) je u zadnjih pet godina podijelilo 5,3 miliona maraka neprofitnim organizacijama koje su se u tom entitetu bavile pitanjem mladih. Među korisnicima tih programa je i nevladina organizacija Centar za društvena kretanja iz Banje Luke, koja je u spomenutom periodu dobila 399.000 KM za izradu publikacija. Predsjednik Centra je Pejo Đurašinović, profesor na banjalučkom Filozofskom fakuletu, koji je 2006. godine obnašao dužnost savjetnika ministra prosvjete i kulture.