Tag: Vlado Adamović

Sudija Adamović ponovo razriješen dužnosti

Iako ga je drugostepeni sud oslobodio krivice, sudac je razriješen dužnosti zbog nedoličnog ponašanja

Sudac pod nadzorom suda

Neće ležati u zatvoru ako ne napravi novi prekršaj

Podnesena krivična prijava protiv suca Suda BiH Vlade Adamovića

Krivična prijava kojom se sudac Suda Bosne i Hercegovine Vlado Adamović optužuje za bludne radnje prošle sedmice je podnesena Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Krivi dok se ne dokaže suprotno

Za mnoge, nedavno rekonstru-isana zgrada Suda BiH služi za primjer novih standarda u sudstvu. Međutim, mnogobrojni Srbi ovu zgradu pamte kao bivši Bošnjački vojni sud. Oni tvrde da im je tamo suđeno i da su podvrgavani torturi, te da bivši zvaničnici vojnih sudova sada rade u reformisanom sistemu državnog suda.