Terminali se bore za prekid stečaja

U NTF-u kažu da zahtjev za stečaj počiva na falsifikovanom dokumentu.

Foto: CIN

Naftni Terminali Federacije (NTF) u Pločama uplatili su u srijedu na svoj račun 1,3 miliona KM čime su ostvarili uslove za nastavak poslovanja. Dan ranije Trgovački sud u Dubrovniku je na zahtjev Deltagripa donio rješenje da se preispitaju uslovi za pokretanje stečaja preduzeća iz Ploča.

Rješenje Trgovačkog suda u Dubrovniku o pokretanju postupka radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka

Računi NTF su tokom 2009. godine u dva navrata bili blokirani, a od stečaja ih je spasila Vlada FBiH otplativši dio duga.

U prijedlogu sudu Deltagrip je naveo da NTF zbog prezaduženosti nije u stanju da im izmiriti dug od oko 2,4 miliona KM. NTF je od Deltagripa 2006. godine uzeo zajam u visini od 3,5miliona KM, ali ga nije redovno otplaćivao. NTF je 2006. godine Deltagripu dao u najam dva skladišta, a prema dogovoru britanska kompanija je od iznosa najamnine trebala odbijati dio za otplatu zajma.

Ibrahim Bećirbegović, generalni direktor Terminala Federacije, osnivača NTF-a, kaže da je Deltagrip od augusta 2009. do marta 2010. godine samoinicijativno odbijao dio duga od mjesečnog iznosa najamnine u iznosu koji je bio veći od dogovorenog.

Vedran Perše, advokat Deltagripa, kaže da ova firma nikad nije prestala plaćati najamninu, kako kažu u NTF-u, te da je ugovorom bilo utvrđeno do kojeg iznosa dvije firme mogu prebijati međusobna potraživanja.

NTF je u dva navrata obavijestila Deltagrip da su dužni platiti punu cijenu najma, ali su ovi uplaćivali umanjeni iznos. Zbog toga su u NTF-u smatrali da je Deltagrip prekršio ugovor i da on za pločansko preduzeće više ne važi.

Preduzeće iz Ploča je u martu ove godine ponudilo britanskim partnerima novi ugovor o najmu, po višim cijenama, no oni su ga odbili. Nakon što je NTF zabranio Deltagripu da trguje uskladištenom naftom,na što su oni odgovorili blokadom računa NTF-a, zahtijevajući naplatu 1,3 miliona KM, odnosno ostatka duga iz ugovora o zajmu.

U međuvremenu Deltagrip je napravio novu računicu. Prema podacima koje su dostavili sudu u Dubrovniku ovaj dug je sada gotovo duplo veći.

Iz Deltagripa kažu da je NTF ultimativno tražio povećanje cijena za 130 posto i povrat dva skladišta, ali i 713.500 KM. Posljednji zahtjev nisu objasnili, kaže Perše.

On kaže i to da NTF nije imao pravo blokirati robu te da su spor trebali rješavati sudskim putem.

U Upravi Terminala Federacije u Sarajevu kažu da stečaj nije moguć jer je račun NTF-a deblokiran.

Potvrda o deblokadi računa NTF-a

Osim toga advokatska kuća Grubeša i partneri iz Zagreba, koja u ovom slučaju zastupa NTF je u srijedu zatražila prekid postupka pred dubrovačkim sudom. Naveli su da je prijedlog firme Deltagrip Trading nije zakonit.

Advokati su objasnili da je zajam uzet od firme Deltagrip Limited, a ne od Deltagrip Tradinga koja potražuje povrat novca. Iako obje firme predstavljaju isti ljudi, prema stečajnom zakonu Hrvatske stečajni postupak može pokrenuti samo ona firma s kojom je NTF potpisao ugovor.

Zahtjev NTF-a za opoziv Rješenja o pokretanju postupka radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka

Deltagrip Trading je prilikom podnošenja zahtjeva kao jedan od dokaza sudu u Dubrovniku dostavio dodatak na Ugovor o namjenskom zajmu koji je 5. jula 2007. godine potpisao Josip Tomić, bivši direktor NTF-a. U njemu se utvrđuje da potraživanje zajma prelazi sa firme Detagrip Limited na Deltagrip Trading.

Dodatak Ugovoru o namjenskom zajmu

Ibrahim Bećirbegović kaže da ovaj dodatak nije notarski ovjeren i da ne postoji u arhivi NTF-a ili bilo kojeg suda, te da postoji mogućnost da je potpisan pred samo pokretanje stečajnog postupka.

Pečat NTF-a koji je otisnut na ovom ugovoru nije više u upotrebi. Njega je navodno otuđio Tomić, nakon smjene u decembru 2009. godine. Aktuelno vodstvo NTF je hrvatskoj policiji prijavilo krađu pečata.

Advokati NTF-a također navode kako nije postojao osnov da Deltagrip pokrene postupak pred sudom u Dubrovniku jer je pločansko preduzeće bilo spremno platiti cijeli dug.

Ovu namjeru Terminali su svom partneru zvanično saopštili u više navrata, a zadnji put 18. maja, dan prije pokretanja postupka u Dubrovniku. U dopisu Deltagripu zatražili su da im Deltagrip pošalje tačan iznos cjelokupnog duga i broj računa.

Dopis NTF-a Deltagripu radi plaćanja preostalog iznosa zajma

Bećirbegović kaže da Deltagrip nije odgovorio, ali je zato zatražio stečajni postupak.

Advokat Deltagripa je potvrdio da su dobili dopise NTF-a ali da nisu željeli dostaviti svoj račun. Tražili su da NTF uplati novac na vlastiti račun, nakon čega bi ga Deltagrip uzeo aktiviranjem prinudne naplate.

Sud u Dubrovniku je odredio ročište radi izjašnjavanja o prijedlogu za pokretanje stečaja za 10. juni ove godine.

‘Bez obzira što je samo rješenje o pokretanju postupka nezakonito, nećemo dozvoliti ni najmanju šansu da dođe do pokretanja stečajnog postupka’, kaže Bećirbegović.

‘Nažalost mi nemamo drugoga načina da zaštitimo svoje interese’, kaže Perše.