Search
Close this search box.

Budžetski milioni za udruženja

Najviše budžetskog novca u proteklih pet godina potrošeno je za finansiranje sportskih organizacija, udruženja iz oblasti kulture, te vjerskih i humanitarnih organizacija.

Različiti nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH) su u proteklih pet godina dodijelili najmanje 293,4 miliona KM grantova udruženjima i lokalnim nivoima vlasti. Novac je iz budžeta izdvajan za finansiranje boračkih, sportskih, humanitarnih i drugih udruženja, ali i za javne ustanove i vjerske institucije.

Entitetski i državni revizori godinama u svojim izvještajima navode da se podjela javnog novca vrši bez utvrđenih kriterija, uz nedostatak adekvatne kontrole trošenja.

Dževad Nekić, zamjenik glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, kaže da je netransparentnost jedan od najvećih problema raspodjele novca: “Samo pojedinci znaju da mogu aplicirati na ta sredstva, dok ostali građani koji nisu bliski institucijama uopšte ne znaju da takve mogućnosti postoje.“

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva uputili su općinama, kantonima, entitetima i državi zahtjeve za informacije o izdvajanju bespovratnih sredstava za neprofitne organizacije u periodu od 2007. do 2011. godine. Podatke je dostavilo samo 86 institucija, što je tek nešto više od pola odgovora na upućene zahtjeve. Prema tome, ukupan iznos dodijeljenog novca je mnogo veći.

Do dijela podataka novinari CIN-a su došli i pregledavajući službene glasnike, budžete i druge dostupne dokumente.

Prema svim prikupljenim podacima, najviše novca na nivou cijele BiH izdvojeno je za sportska udruženja – 61,6 miliona KM. Slijede udruženja iz oblasti kulture sa 41,9 miliona KM, vjerska sa 27,5 miliona KM te humanitarna sa 23,4 miliona KM.

Za medije je izdvojeno 18,2 miliona KM, od čega 16,5 miliona KM za medije iz Republike Srpske (RS). Invalidskim, izbjegličkim i svim drugim stradalničkim udruženjima dato je 14,9 miliona KM, dok su boračka dobila 14,5 miliona KM.

Iz dobijenih podataka vidljivo je da je novac izdvajan i za općine, mjesne zajednice te javne institucije, kojima je isplaćeno 22,1 miliona KM. Nekić objašnjava da su i oni mogli konkurisati za novac jer nisu utvrđeni kriteriji koji bi to spriječili.

 

BAZA PODATAKA – Izdvajanja za NVO

U revizorskom izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH iz 2010. godine navedeno je da institucije nemaju kvalitetan sistem praćenja namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava i ostvarenih učinaka. Revizori su naveli i da se Vijeće ministara nije pridržavalo limita utvrđenih zakonom.

Nekić kaže da je dosadašnje dijeljenje novca organizacijama subjektivno te da zavisi od onog ko ga dodjeljuje. Kao primjer navodi novac koji predsjedavajući Vijeća ministara i njegova dva zamjenika mogu davati po vlastitom izboru, bez unaprijed utvrđenih kriterija.

Belma Mušinović, federalni revizor, kaže da je jedan od problema u tome što institucije sa korisnicima grantova potpisuju samo obrasce, ne i ugovore koji bi u slučaju njihovog nepoštivanja mogli imati i pravne sankcije. Dodaje da bi potpisivanjem ugovora i onaj ko daje i onaj ko uzima novac podijelio odgovornost o sudbini javnog novca.

Prema podacima koje je prikupio CIN, Ministarstvo kulture i sporta FBiH je u petogodišnjem periodu izdvojilo najviše novca za udruženja – 54,6 miliona KM. Međutim, federalni revizori su 2010. godine utvrdili da je ovo ministarstvo neopravdano dodjeljivalo sredstva za pojedine projekte, ne vodeći računa da se oni finansiraju i sa drugih budžetskih stavki.

Mušinović objašnjava da revizori nemaju potpunog uvida u raspodjelu sredstava jer institucije nemaju baze podataka o tome, nego samo, kako kaže, „nakucane podatke i pristigle zahtjeve“.

„Oni bi trebali imati neki javni oglas, da svako od nas (…) ima mogućnost da se kandidira za grantove”, kaže Mušinović.

Prema izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS za 2010. godinu, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS-a je na ime programa zapošljavanja demobilasnih boraca dodijelilo 300.000 KM. Revizori su naveli da na osnovu dostupnih informacija nisu mogli utvrditi da li su ova sredstva dodijeljena po kreditnoj osnovi ili nepovratno, niti su uspjeli doći do imena boraca za koje je novac bio namijenjen.

U revizorskim izvještajima stoji da je Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS-a iste godine, također, dijelilo sredstva mimo konkursa. Pri tome je tek oko polovina organizacija dostavila izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

U Uredu za reviziju institucija RS-a nisu željeli komentarisati svoje izvještaje novinarima CIN-a.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE PRIČE

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.