Search
Close this search box.

Zapošljavanje

Istraživačke priče
Konkursi za provjerene službenike

Rukovodstvo Agencije za državnu službu BiH brani regularnost u sprovođenju konkursnih procedura u državnim institucijama, ali pojedina zapošljavanja su i u samoj Agenciji izazvala nedoumice.

PROČITAJ VIŠE »
Istraživačke priče
Vječito drugi

Skoro 15 hiljada ljudi je od početka 2009. do kraja prošle godine bezuspješno konkurisalo u državnu službu BiH. Među njima su i vječito drugi…

PROČITAJ VIŠE »
Istraživačke priče
Prijava na konkurs i bez pravosudnog ispita

Iako se Nedim Ćosić nije nalazio na listi kandidata, niti je u vrijeme prijave na konkurs imao položen pravosudni ispit, kao jedan od ključnih uvjeta, imenovan je na poziciju stručnog saradnika u Općinskom sudu u Sarajevu.

PROČITAJ VIŠE »
Istraživačke priče
Kriminalci sa falsificiranim dokumentima BiH

U proteklih pet godina tužilaštva i policijske agencije kontinuirano otkrivaju organizatore i izvršioce krivotvorenja bh. dokumenata. Uočene su brojne zloupotrebe, a dokumente su dobijali i kriminalci i stanovnici susjednih država.

PROČITAJ VIŠE »
Istraživačke priče
Upitna politika unaprjeđivanja u Graničnoj policiji

Zakon i pravilnici o jednakim mogućnostima za napredovanje u javnoj službi, postoje da bi najbolji kadrovi dobili radno mjesto kakvo zaslužuju. U praksi, međutim, lične simpatije i rivalitet mogu uticati na odluku ko će biti unaprijeđen.

PROČITAJ VIŠE »
Istraživačke priče
Penzioneri na rubu preživljavanja

Ukoliko se odmah ne riješi pitanje neuplaćenih doprinosa za penzije BiH prijete socijalni nemiri, a veliki broj radnika neće se moći penzionisati, upozoravaju predstavnici sindikata. Čak i kada odu u penziju oni jedva preživljavaju i to radeći na crno i hraneći se u javnim kuhinjama.

PROČITAJ VIŠE »